Поточний номер

№ 1 (281) (2024): Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
					##issue.viewIssueIdentification##

Серія «Економічні науки» та «Технічні науки»

Опубліковано: 2024-04-22

Спеціальність 051

Переглянути всі випуски
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вітаємо Вас на сайті журналу ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ.
Науковий журнал засновано у 1996 році, вихід з друку – дванадцять разів на рік.
Засновник: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
Журнал зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційне свідоцтво: серія КВ15607-4079ПР від 18.08.2009. Журнал індексується в Index Copernicus International (ICV 2017: 48.35), Google Scholar.
Журнал входить до переліку спеціалізованих наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт для здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з технічних та економічних наук відповідно:

  • з економічних наук (перереєстрація: Наказ МОН України №886 від 02.07.2020) за спеціальностями 051 - Економіка; 073 - Менеджмент; 075 - Маркетинг;
  • з технічних наук (перереєстрація: Накази МОН України № 886, №1188, №157 від 02.07.2020, 24.09.2020, 09.02.2021 відповідно) за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки; 131 – Прикладна механіка; 132 - Матеріалознавство; 133 – Галузеве машинобудування; 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 161 – Хімічні технології та інженерія;273 – Залізничний транспорт.

Головний редактор – д.т.н., проф. Ольга Вікторівна Поркуян.
ВІПОВІДАЛЬНІ ПО НАПРЯМКАХ:
- Технічні науки
1) к.т.н., доцент Кудрявцев Сергій Олександрович, e-mail: kudriavcev@snu.edu.ua, тел. +380995180315;
2) д.т.н., професор Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, e-mail: nchernetska@snu.edu.ua, тел. +380507453630;
к.т.н., доцент Шворнікова Ганна Михайлівна, e-mail: shvorni@gmail.com, тел.: +380505354963;
3) доц., доц. Міцик Андрій Володимирович, e-mail: an.mitsyk@gmail.com, тел.: +380956970272;
- Економічні науки
1) д.е.н., професор Івченко Євген Анатолійович, e-mail: ivchenko@snu.edu.ua, тел.: +380509203373;
к.т.н. Білоус Яна Юріївна, e-mail: yana_bilous@i.ua, тел.: +380509946136.

Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки імені Вернадського: «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля».
Індекс Міжнародного центру ISSN: ISSN 1998-7927 (друк) Мова журналу: українська, англійська.
Видавець: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59-А, Україна)
Публікації журналів забезпечуються цифровим ідентифікатором (DOI) від CrossRef. Журналу присвоєно індекс DOI 10.33216.
Тематичний обсяг: журнал публікує статті, повідомлення, рецензії, інформаційні та інші матеріали, в яких висвітлюються актуальні проблеми в галузі технічних та економічних наук. Редакція журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» підтримує позицію Національної академії наук України та Науково-видавничої ради НАН України щодо видавничої діяльності в умовах російсько- українського конфлікту (щодо недопущення публікації статей авторів, місцем роботи яких є створені окупаційними адміністраціями ВНЗ та наукові установи на території АР Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей).