Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ВИДАННЯ

Поркуян Ольга Вікторівна, доктор технічних наук, професор/ректор Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

Cпеціальність 151.
Scopus Author ID: 56468046800
Google Scholar: Profile

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Технічні науки

Спеціальність 122:
1) Білобородова Тетяна Олександрівна кандидат технічних  наук/доцент кафедри комп’ютерних наук та інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-7561-7484
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 57195589622
e-mail: beloborodova.t@gmail.com

2) Скарга-Бандурова Інна Сергіївна, доктор технічних  наук, професор/завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-3458-8730
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 56946900400
e-mail: skarga_bandurova@ukr.net

Спеціальність 131:
3) Соколов Володимир Ілліч, доктор технічних наук, професор/завідувач кафедри машинобудування та прикладної механіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-0459-1824
Google Scholar: Profile
Researcher ID: 1677046
Scopus Author ID: 57191822948
e-mail: sokolov.snu.edu@gmail.com

Спеціальність 132:
4) Сергієнко Оксана Вікторівна, кандидат технiчних наук, доцент/доцент кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-6981-1811
Google Scholar: Profile
Researcher ID: T-5385-2019
Scopus Author ID: 57189903006
e-mail: sergienko.o.v@gmail.com

Спеціальність 133:
5) Носко Олексій Павлович доктор технічних наук/професор Білостоцького технічного університету, механічний факультет (м. Білосток, Польща).

ORCID ID: 0000-0002-5259-1426
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 57195487605
e-mail: o.nosko@pb.edu.pl

6) Грицюк Володимир Юрійович, кандидат технічних наук/доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-0156-7589
Google Scholar: Profile
Researcher ID: S-1400-2016
Scopus Author ID: 57189384721
e-mail: gritsyukvy@gmail.com

Спеціальність 151:
7) Лорія Марина Геннадіївна доктор технічних  наук, доцент/професор кафедри електронних апаратів, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-5589-8351
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 36523249900
e-mail: atp01@ukr.net

8) Проказа Олена Іванівна, кандидат технічних  наук, доцент/доцент кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-6035-3057
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 57190404587
e-mail: kafKISU.Elena@gmail.com

Спеціальність 161:
9) Глікін Марат Аронович доктор технічних наук, професор/професор кафедри хімічної інженерії та екології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-6502-4527
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 6603077528
e-mail: irene555@i.ua

10) Глікіна Ірина Маратівна доктор технічних наук, доцент/професор кафедри хімічної інженерії та екології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-2307-1245
Google Scholar: Profile
Researcher ID: 2999926
Scopus Author ID: 7801458718
e-mail: irene555@i.ua

11) Кудрявцев Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент/доцент кафедри хімічної інженерії та екології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-2452-2220
Google Scholar: Profile
Researcher ID: 2994218
Scopus Author ID: 57194466570
e-mail: sergeykudryavtsevsnu@gmail.com

12) Суворин Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор/завідувач кафедри хімічної інженерії та екології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-7283-8142
Google Scholar: Profile
Researcher ID: 2994218
Scopus Author ID: 12143796300
e-mail: avsuvorin@ukr.net

13) Целіщев Олексій Борисович доктор технічних  наук;  доцент кафедри хімічної інженерії та екології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-5758-2908
Scopus Author ID: 36683576600
e-mail: atp00@ukr.net

Спеціальність 273:
14) Горбунов Микола Іванович, доктор технічних наук, професор/завідувач кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-8556-3392
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 55799202000
e-mail: gorbunov0255@gmail.com

15) Кравченко Катерина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент/науковий співробітник кафедри транспорту та підйомно-транспортних машин, Жилінський університет в Жилінє (м. Жиліна, Словаччина).

ORCID ID: 0000-0002-3775-6288
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 57192100112
e-mail: kkatherina@ukr.net

16) Ковтанец Максим Володимирович, кандидат технічних  наук/доцент кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-3544-4958
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 55634731100
e-mail: kovtanetsm@gmail.com

17) Ноженко Володимир Сергійович, кандидат технічних  наук/доцент кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-3544-4958
Scopus Author ID: 55634676800

Економічні науки

Спеціальність 051:
18) Галгаш Руслан Анатолійович, доктор економічних наук, доцент/директор Навчально-наукового інституту економіки та управління, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-2803-3088
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 57205593675
e-mail: galgash@gmail.com

Спеціальність 073:
19) Дяченко Юрій Юрійович, доктор економічних наук, професор/завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет  ім. Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-6580-8874
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 6602806176
e-mail: y.dyachenko@i.ua

Спеціальність 075:
20) Семененко Інна Максимівна, доктор економічних наук, професор/завідувач кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-9310-0515
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 56246328800
e-mail: isemenenko@ukr.net