Концепції та парадигми побудови інформаційних систем та технологій в галузі оптичної метрології

Автор(и)

  • Г.М. Хорошун Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-277-1-20-25

Ключові слова:

концепція, парадигма, інформаційно-керуюча система, інформаційна технологія підтримки прийняття рішень, оптична метрологія

Анотація

В роботі проведені дослідження щодо створення методологічних основ побудови інформаційно-керуючих систем та інформаційних технологій у технічних галузях знань, які спираються на проведення вимірювань фізичних величин до якої відноситься і оптична метрологія. Визначені основні принципи побудови інформаційно-керуючих систем. Визначено парадигми, які дозволяють враховувати різні аспекти діяльності на прикладі галузі оптичної метрології. До парадигм технічного напрямку додано гнучку парадигму, що дозволяє швидко адаптуватися до змін та відмов, а в парадигмах управлінського напрямку додано модельовану парадигму з огляду на підвищення можливостей штучного інтелекту до аналізу великих обсягів даних та прогнозування. Концепція інформаційно-керуючої системи в технічній галузі, діяльність якої пов’язана з вимірюванням фізичних величин може включати чотири вимоги та принципи. Вимога забезпечення точності та надійності вимірювань параметрів зазначену у принципі використання високоточних датчиків та калібрування для забезпечення точності вимірювань; впровадження механізмів виявлення та усунення помилок для забезпечення надійності вимірювань. Вимога швидкості обробки та аналізу технічних та управлінських даних реалізується принципом використання ефективних алгоритмів обробки даних та оптимізація апаратного забезпечення для забезпечення швидкості обробки даних. Вимога зручність і простота використання та доступність для користувачів визначена у принципі розробки інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу та забезпечення зручного доступу до функціональності ІКС; навчання користувачів та підтримка документації для полегшення використання системи. Вимога захисту та безпеки даних забезпечується принципом використання механізмів шифрування, контролю доступу та резервного копіювання даних для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних. Ці вимоги та принципи допомагають забезпечити ефективну та надійну роботу інформаційно-керуючої системи в метрології, сприяють покращенню якості вимірювань, аналізу даних та управління процесами в цій галузі. Також розроблено загальну концепцію побудови інформаційної технології підтримки прийняття рішень у технічних галузях знань, які спираються на проведення вимірювань фізичних величин.

Посилання

1. Хорошун, Г., А. Рязанцев, О. Рязанцев. Методологія прийняття рішення щодо оцінки відповідності оптичної лабораторії технічним вимогам. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, вип. 8(264), 2021, с. 10-14

2. Кулаков Д.В., Хорошун Г.М. Система підтримки прийняття рішень в задачах оцінки якості зображення. ІТ-Ідея – 2022: збірник науково-практичних праць. – Київ: Вид-во Східноукр. Ун-ту ім. В. Даля, 2022. – с. 23-24.

3. Дяченко С., Седінкін О., Сокирко Д., Хорошун Г.М. Система підтримки прийняття рішень в задачах вибору програмного забезпечення. ІТ-Ідея – 2022: збірник науково-практичних праць. – Київ: Вид-во Східноукр. Ун-ту ім. В. Даля, 2022. – с. 16-17.

4. Хорошун Г. М., Сітченко О. В., Рязанцев О. І., Барбарук В. М. Управління проектом «оптична лабораторія» за допомогою програмного забезпечення GanttProject / Сучасні технології в науці та освіті : колективна монографія / під. ред. О. Б. Целіщева, Г. О. Татарченко, Г. М. Хорошун. — Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. — с. 150-155.

5. Хорошун, Г., О. Рязанцев, М. Коверга, С. Покришка. Моделі машинного навчання для передбачення кількості захворілих на Сovid-19 в Україні та Індії, Сучасні інформаційні системи, 2022, 6 (2), с.16-20

6. Хорошун, Г., М. Черпицький, О. Рязанцев, М. Кластеризація та аномальність даних індексу волатильності фондового ринку США, Сучасні інформаційні системи, 2023, 7 (2), с.9-15

7. ISO/IEC 42010:2011 - Systems and software engineering - Architecture description

8. ISO/IEC 12207:2017 - Systems and software engineering - Software life cycle processes

9. ISO/IEC 25010:2011 - Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models

10. Andrew Wolf, Machine Learning Simplified:A gentle introduction to supervised learning, 2022, p. 199 URL:https://www.goodreads.com/book/show/60297347-machine-learning-simplified

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10