ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМНІ АКСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-45-1-11-20

Ключові слова:

правовий статус засуджених, позбавлення волі, установи виконання покарань, воєнний стан, депортація, збройна агресія, виконання покарань.

Анотація

Статтю присвячено проблемним аспектам забезпечення правового статусу засуджених під час відбування ними покарання у виді позбавлення волі в умовах воєнного стану.
У науковій роботі проведено системний аналіз чинних національних нормативно-правових актів, позицій вітчизняних вчених, спрямованих на дослідження поняття та обсягу правового статусу засу-дженого, а також проблеми забезпечення основних прав та безпеки засудженого до позбавлення волі в умовах воєнного стану.
На підставі аналізу доктринальних підходів до розуміння поняття «правовий статус засуджених» автором здійснено спробу у загальному вигляді сформулювати поняття та особливості правового статусу засуджених до позбавлення волі.
У контексті обмеження свободи переміщення та уразливого становища засуджених до позбавлен-ня волі в умовах війни, особливу увагу автор звертає саме на проблеми дотримання прав та безпеки засуджених в установах виконання покарань як однієї зі складових їх правового статусу.
Висвітлено основні міжнародно-правові акти у сфері регулювання правового статусу засуджених до позбавлення волі, серед яких: Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями 1955 року, Євро-пейські пенітенціарні (в’язничні) правила 1973 року, Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув`язненню в будь-якій формі 1988 року. На підставі аналізу положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року визначено особливості правового статусу засудже-них до позбавлення волі, які після повномасштабного вторгнення перебувають в установах виконання покарань на територіях ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.
На підставі аналізу чинного законодавства висвітлено механізм евакуації засуджених до позбав-лення волі з небезпечних територій та питання безпечного перебування засуджених на території уста-нов виконання покарань під час повітряних загроз.
На підставі даних аналітичних звітів проаналізовано основні випадки порушення прав засуджених до позбавлення волі, які з об’єктивних причин знаходяться на тимчасово окупованих територіях, серед яких: негуманне ставлення, приниження людської гідності, незаконне етапування, примусове вербування до російських приватних військових формувань та ін.

Біографія автора

Ю.Ю. Івчук

Докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри правознавства Східноукраїнського національного уні-верситету імені Володимира Даля

##submission.downloads##

Опубліковано

07.07.2023

Номер

Розділ

Статті