Порядок рецензування

Рецензування та порядок проходження статей до збірника наукових праць «Актуальні питання прав: теорія і практика»

Метою рецензування є підвищення якості наукових статей, які публікуються в збірнику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється одним рецензентом (подвійне «сліпе» рецензування).

Наукова стаття рецензується за такими критеріями:

  • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
  • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
  • чи має зміст статті певну новизну;
  • чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
  • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідано до вимог.

Термін рецензування – протягом тижня з моменту одержання статті.

Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

У разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким із авторів, компаніями або іншими організаціями, пов’язаними з представленою роботою, рецензент не має брати участь у розгляді рукописів та повертає рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв’язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.

Кожен рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ. У разі виникнення необхідності спеціальної консультації рецензента, до рецензування може бути залучений ще один рецензент. Також інформація, отримана в процесі рецензування, зберігається конфіденційно й не може бути використана з будь-якою метою.

Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті.

Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.