Поточний номер

№ 47 (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 01.06.2024

Статті

Переглянути всі випуски
Шановні колеги!

Вітаємо Вас на сайті збірника наукових праць АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА.

Збріник наукових праць "Актуальні проблеми права: теорія і практика" заснований у 2000 році.

Збірник наукових праць “Актуальні проблеми права: теорія і практика" є періодичним науковим фаховим виданням та видається СНУ ім. В. Даля з листопада 2000 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 15362-3934Р від 05.06.2009.

Збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія В) (Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020).

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» зареєстрований у Міжнародному центрі ISSN (Франція, м. Париж), йому присвоєний міжнародний науковий серіальний номер ISSN 2218-5461 (print), 2412-4397 (online).

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» внесений до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща). Режим електронного доступу до наукометричної бази: https://journals.indexcopernicus.com/

На підставі перевірки даних та аналізу випусків за 2022 рік експерти Index Copernicus встановили значення показника Index Copernicus Value(ICV) - ICV 2022 = 76.80

Деталі за посиланням:https://journals.indexcopernicus.com/

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» у Реєстрі наукових фахових видань України.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» також розміщений на сайті Національної бібліотеки імені Вернадського.

Періодичність: журнал видається 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Політика видання: збірник наукових праць "Актуальні проблеми права: теорія і практика" має на меті висвітлення теоретичних та практичних питань розвитку національної правової системи на засадах верховенства права в умовах інтенсифікації європейських прагнень України, методологічних і прикладних проблем сучасної правничої науки та досвіду реалізації правового механізму захисту прав людини й реформування чинного законодавства.
Основними завданнями виданнями є сприяння розвитку вітчизняного наукового потенціалу, опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань, створення умов для якісної публічної комунікації вчених на засадах академічної доброчесності тощо.

Політика відкритого доступу: редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу, яка сприяє прискореному розвитку науки, і за принципами якої весь вміст збірника знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам надаються гарантії щодо можливості вільного читання, завантаження, копіювання, розповсюдження, друку, пошуку й посилань на повні тексти статей журналу «Актуальні проблеми права: теорія і практика».

Малюнки, таблиці та короткі цитати з журналу можуть бути опубліковані в наукових книгах і журналах на безоплатній основі, але матеріали повинні бути наведені відповідним чином (наприклад: автор, назва статті, «Актуальні проблеми права: теорія і практика», рік випуску, номер тому, номер сторінки, номер малюнка, і DOI для статті, якщо це передбачено).

Передрук, системне відтворення або колективний перерозподіл будь-якого матеріалу з журналу «Актуальні проблеми права: теорія і практика» дозволено тільки за згодою з редакцією журналу.

Офіційний сайт наукового збірника «Актуальні проблеми права: теорія і практика» побудований на системі Open Journal Systems.