Порядок публікації матеріалів

Загальні умови:

 • Редакція збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» розміщує статті авторів у мережі Інтернет на офіційному сайті видання: https://journals.snu.edu.ua/?journal=app&page=index;
 • До журналу приймаються статті українською та англійською мовами;
 • Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» щодо оформлення статей;
 • Редакція журналу правомочна здійснювати наукове й літературне редагування матеріалів;
 • Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу;
 • Редакція протягом тижня після отримання статті направляє автору поштою інформацію про прийняття статті до публікації в журналі.
 • Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою спеціального програмного забезпечення.

УВАГА!

 • Статті студентів подаються в співавторстві з науковим керівником або при наданні підписаної письмової згоди (рецензії) наукового керівника на публікацію.
 • В один номер від одного автора приймається не більше двох статей (одна – одноосібна, одна – у співавторстві).

Умови та порядок подання статей

Для розгляду питання про публікації статті необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті журналу й надіслати на електронну пошту lawfacultyeunu@gmail.com:

 • статтю (назва файлу – Іваненко_стаття);
 • відскановану квитанцію про оплату внеску за публікацію (назва файлу – Іваненко _внесок).

 

Розмір внеску за публікацію статті становить 500 гривень (за статтю обсягом до 12 сторінок). Якщо обсяг роботи перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 40 гривень.

Автори отримають реквізити для оплати публікаційного внеску після проходження обов'язкового внутрішнього анонімного рецензування наукових статей і їх перевірки на плагіат.

 

Політика академічної доброчесності

Автори, які подають матеріали для публікації в збірнику «Актуальні проблеми права: теорія і практика» погоджуються з тим, що стаття написана ними особисто, раніше ніде не публікувалася й готувалася спеціально для цього видання.

Для забезпечення принципів академічної доброчесності редакційною колегією для всіх надісланих матеріалів визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.

До форм плагіату відносяться:

- використання (дослівне цитування) будь-яких матеріалів у будь-якому обсязі без вказівки джерела;

- використання запозичених зображень, малюнків, фотографій, таблиць, графіків, схем чи будь-яких інших форм графічного представлення інформації без посилання на джерело;

- використання без письмового дозволу матеріалів, автори або правовласники яких забороняють використання своїх матеріалів без спеціального узгодження.

До форм некоректного запозичення відносяться:

- відсутність графічного виділення (у лапках) дослівно цитованого тексту при наявності посилань на джерело;

- некоректне посилання на джерело або неповний склад його бібліографічного опису, що перешкоджає їх ідентифікації;

- посилання не на перше джерело запозиченого тексту без явної вказівки на цей факт (помилка у визначенні першоджерела);

- відсутність посилань з тексту на джерела, наведені в пристатейному списку;

- надмірне цитування (при наявності посилань на джерела та графічного виділення цитованого тексту), обсяг якого не обґрунтований жанром і цілями статті.

При наявності некоректних запозичень усі випадки такого запозичення розглядаються індивідуально.

У разі виявлення доведеного факту плагіату в статті, що вже опублікована, її автори позбавляються права публікуватися в усіх наступних номерах збірника, а сам текст вилучається з архіву офіційного сайту видання та з інших місць публічного розміщення, відповідальність за які несе редакція збірника «Актуальні проблеми права: теорія і практика».

Редакційна колегія збірника у своїй діяльності щодо запобіганню плагіату керується Законом України «Про освіту», Методичними рекомендаціями для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf) і Положенням про запобігання та виявлення академічної недоброчесності в СНУ ім. В. Даля.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення й відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Представлена автором стаття повинна представляти собою продукт його власної ідеї. Не допускається плагіат у різних формах. Використання праць інших авторів можливе тільки як посилання, цитата, опис, але не переписування праці, запозичення ідей. При використанні інформації інших праць обов'язкове посилання на автора, його працю, видання, рік, сторінку. Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора та редакції.