ФОРС-МАЖОР ЯК ПІДСТАВА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-45-1-21-29

Анотація

Стаття присвячена поняттю та кваліфікаційним ознакам форс-мажорних обставин як підставі звільнення від господарсько-договірної відповідальності. Актуалізовано проблематику форс-мажорних обставин у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено огляд положень Конвенції ООН про дого-вори міжнародної купівлі-продажу товарів, Принципів міжнародних комерційних договорів Унідруа, Типового форс-мажорного застереження МТП щодо сутності форс-мажорних обставин (обставин поза контролем сторін), а також пов’язаних з їх настанням процедурних питань.
Проведено порівняльну характеристику наслідків реалізації права на одностороннє розірвання до-говору та наслідків наступу форс-мажорних обставин. Особливу увагу приділено причинно-наслідковому зв’язку між настанням форс-мажорних обставин та неналежним виконанням господарсько-договірних зобов’язань. Запропоновано рекомендації щодо проведення подальших наукових розвідок проблематики форс-мажорних обставин у контексті викликів сьогодення, та сформульовано окремі пропозиції з удо-сконалення чинного законодавства України з цих питань.

Ключові слова: форс-мажорні обставини, господарсько-договірне зобов’язання, неналежне вико-нання, господарська відповідальність.

Біографія автора

В.С. Мілаш

Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

##submission.downloads##

Опубліковано

07.07.2023

Номер

Розділ

Статті