ПИТАННЯ СТРОКІВ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ПРИ ПОРУШЕННІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-45-1-30-40

Анотація

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених, міжнародних та національних нормативно-правових актів досліджено питання строків позовної давності або строків звернення до суду при пору-шенні законодавства про оплату праці. Авторами з’ясовано, що на сьогодні питання строків позовної давності при порушенні законодавства про оплату праці не набрало великої значимості серед вчених та належним чином ще не досліджувалося. Проведено аналіз термінів та зазначена необхідність замість терміну «строк звернення до суду» використовувати термін «позовна давність». Констатовано, що для належного захисту прав працівників при порушенні їх права на працю в частині порушення права на винагороду за працю, необхідний перегляд діючих норм законодавства, їх удосконалення, приведення до єдиної позиції в різних законодавчих актах. Також надано авторське розуміння щодо необхідності пе-реглянути доцільність встановлення в трудовому законодавстві строків звернення до суду у справах щодо стягнення заробітної плати та усіх її складових, які належить працівнику або повинні йому нале-жати незалежно від того, чи було здійснене роботодавцем нарахування таких виплат. Встановлення таких строкових обмежень зі звернення до суду породжує порушення право власності.

Ключові слова: право на працю, позовна давність, строк звернення до суду, заробітна плата.

Біографії авторів

О.В. Гребенар

Аспірант кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, адвокат

Б.Г. Розовський

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

##submission.downloads##

Опубліковано

07.07.2023

Номер

Розділ

Статті