МІЖНАРОДНЕ СІМЕЙНЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМИ УНІФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Ж.В. Чевичалова

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-45-1-111-119

Анотація

Стаття присвячена аналізу українського та міжнародного законодавства щодо колізійного регу-лювання сімейних відносин з іноземним елементом. Визначаються та аналізуються сучасні проблеми міжнародного сімейного права, за допомогою загально логічних методів, таких як аналіз, синтез, абстрагування та узагальнення, а також порівняль-ний метод, які надають можливість аналізувати, уточнювати, визначати і експлікувати основні про-блемні питання міжнародного сімейного права. У результаті дослідження визначається те, що в кож-ній державі правові норми, що мають свої давні історичні та релігійні коріння, наявність звичаїв, тра-дицій, які відображають специфіку кожної народності і певної спільноти людей, є саме цієї обставиною що перешкоджає уніфікації матеріальних і навіть (хоча значно меншою мірою) колізійних норм у між-народному сімейному праві. Розбіжності виявляються практично у всіх інститутах сімейного права, при цьому сам набір інститутів багато в чому збігається. Визначаються актуальні проблеми міжнародного сімейного права пов’язані з «кульгаючими» шлюбами та розлученнями, а також проблем-ні питання пов’язані зі здійсненням прав подружжя при розлученні. У статті розкривається зміст загальноєвропейської тенденції: розгортання дії норм в області прав людини на регулювання відносин у сім’ї. Приділено увагу місцю сімейного права в Хартії ЄС про фундаментальні права. Також авторка звертається до питання гармонізації сімейного права в Євро-пейському Союзі та уніфікації сімейного права України із правом ЄС. Окремо визначено критерії вио-кремлення видів сімейних правовідносин, які підлягають уніфікації, які підлягають гармонізації та які є прерогативою національного законодавця.

Ключові слова: сімейне право, подружжя, іноземний елемент, шлюб, уніфікація, гармонізація.

Біографія автора

Ж.В. Чевичалова

Кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

##submission.downloads##

Опубліковано

21.05.2023

Номер

Розділ

Статті