СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ОРІЄНТИР ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-46-2-193-202

Анотація

У статті здійснено аналіз сутності верховенства права задля виконання найважливіших функцій правової та соціальної держави через призму судової практики як орієнтира впровадження цього принципу в праві соціального забезпечення. Наголошено на відсутності єдиної наукової думки щодо визначення поняття «верховенство права», та зауважено на двохаспектності цього терміну як підходу, на який орієнтує Основний Закон, що закріплює в Україні принцип верховенства права через найвищу юридичну силу Конституції України. Зазначено про наявність обов’язкових елементів «верховенство права» та наведено приклади їх тлумачення в судовій практиці. Також в статті проведено дослідження показників надходження та розгляду в адміністративних судах України справ у сфері соціального забезпечення упродовж 2019-2022 років та констатовано їх збільшення в досліджуваний період. З’ясовано, що важливу роль у процесі євроінтеграції відіграє доктрина панування принципу верховенства права в національному законодавстві, що регулює соціальне забезпечення з урахуванням аналізу рішень ЄСПЛ. Наголошено на необхідності забезпечення справедливого захисту порушених прав через звернення до суду.

Ключові слова: соціальна держава, верховенство права, елементи верховенства права, ЄСПЛ, правова держава, права людини, судова практика, соціальне забезпечення.

Біографія автора

К.Є. Петросян

Здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

##submission.downloads##

Опубліковано

25.10.2023

Номер

Розділ

Статті