ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОЇ САНАЦІЇ ЯК ВИДУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Б.В. Деревянко
  • О.В. Циганович

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-47-1-49-59

Анотація

Стаття має за ціль дослідити особливості регулювання досудової санації в українському
законодавстві, а також – судову практику застосування регулюючих положень закону, виявити
потенційні прогалини та запропонувати напрями їхнього вирішення. Методи дослідження. Для
досягнення мети використано різноманітні загально-наукові та спеціальні методи пізнання. За
допомогою методів аналізу та синтезу, а також порівняльно-правового методу визначено особливості
процедури досудової санації а за допомогою системно-структурного методу – її місце у межах
інституту неплатоспроможності, а також виявлено потенційні прогалини у регулюючому
законодавстві. Застосування методу абстракції дозволило уточнити реальні ризики від виявлених
недоліків законодавства для судової практики. Прогностичний та порівняльно-правовий методи
використано для визначення напрямів удосконалення Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ).
Висновки і пропозиції. Наукова новизна статті полягає у вивченні та аналізі положень законодавства,
поглядів науковців і судової практики на предмет наявності прогалин у регулюючому проведення досудової
санації законодавстві, а також у пропонуванні власних напрямів вирішення визначених проблем. У статті
висвітлено проблему недостатнього інформування кредиторів про стан боржника у ході ініціювання
процедури досудової санації, задля вирішення якої пропонується закріпити обов’язковість включення
фінансового аналізу до плану санації.
Для уникнення потенційних зловживань з боку недобросовісних боржників, які намагаються
затвердити план санації, використовуючи голоси пов’язаних з ними кредиторів, пропонується розширити
поняття «заінтересованих щодо боржника осіб», включивши до переліку також юридичні особи, які
протягом останніх трьох років мали будь-яких спільних з боржником керівників.
Крім цього, у статті показано, що у разі використання процедури досудової санації для затягування
часу КУзПБ не передбачено жодної відповідальності або способу впливу на недобросовісного боржника.
Запропоновано введення відповідальності за зловживання процедурою санації та введення в оману кредиторів з неправомірною метою, зокрема, ухилення від виплати заборгованості.

Ключові слова: неплатоспроможність, банкрутство, санація, досудова санація, Кодекс України з процедур банкрутства, зловживання правом, арбітражний керуючий, оздоровлення підприємства, реструктуризація активів, кредитор, господарський суд. санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Біографії авторів

Б.В. Деревянко

Доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України

О.В. Циганович

Аспірант Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України

##submission.downloads##

Опубліковано

01.06.2024

Номер

Розділ

Статті