ДОСТУП ДО СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

Автор(и)

  • Ю.Ю. Івчук

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-47-1-83-91

Анотація

У науковій роботі на підставі аналізу вітчизняної правової доктрини та практики Європейського
суду з прав людини визначено особливості поняття доступу до суду та відмінність його від інших
суміжних категорій. Досліджено правові позиції Європейського суду з прав людини, у яких втілюється
змістовне значення категорії «доступ до суду» та випадки його обмеження.
З урахуванням вітчизняних наукових підходів виокремлено такі основні значення категорії «доступ
до суду»: 1) доступ до суду як елемент права на справедливий суд; 2) доступ до суду як суб’єктивне право
особи. Зроблено висновок про змістовну взаємопов’язаність доступу до суду з іншими складовими права
на справедливий суд, такими як публічність, гласність і відкритість судового провадження, забезпечення
права на захист та рівність перед законом і судом.
З урахуванням особливостей кримінального процесуального законодавства, надано визначення права
доступу до суду як можливість звернення особи до суду у класичному розумінні, як до державної
інституції, встановленої законом.
Автором досліджено зміст поняття права доступу до правосуддя, під як им розуміють як
формальну можливість звернення до суду як до інституції, так і можливість особи брати активну
участь під час судового розгляду у кримінальному провадженні.
На підставі аналізу практики ЄСПЛ досліджені найбільш поширені види обмежень права на доступ
до суду, серед яких процесуальні обмеження, які полягають у закріпленні у національному процесуальному
законодавстві обмежень щодо строку звернення до суду, а також підстав для перегляду справи судами
вищої інстанції.
Проаналізовано актуальні судові справи, у яких заявники скаржились на порушення права на доступ
до суду у кримінальному провадження, серед яких: «Карт проти Туреччини», «Дорадо Баульде проти Іспанії», «Герен проти Франції», «Пуатрімоль проти Франції», «Маресті проти Хорватії». Автором досліджено найбільш поширені випадки процесуальних обмежень права на доступ до суду у практиці ЄСПЛ, серед яких зокрема: відмова у касаційному перегляді з підставі невиконання заявником ордеру на його арешт, відмова у перегляді рішення з підстав пропущення заявником строків, законодавче обмеження підстав перегляду рішення нижчої інстанції.

Ключові слова: доступ до правосуддя, доступ до суду, право на справедливий судовий розгляд, легітимні обмеження, практика ЄСПЛ, правова доктрина.

Біографія автора

Ю.Ю. Івчук

Докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

##submission.downloads##

Опубліковано

01.06.2024

Номер

Розділ

Статті