СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-47-1-161-180

Анотація

Ціллю статті є: дослідження і виявлення на основі аналізу наукових праць українських юристів
актуальних напрямів наукових досліджень договірних відносин, їх систематизація за предметною
ознакою, визначення найбільш важливих для дослідження аспектів, пропозиція нових напрямів наукових
досліджень договірних відносин з урахуванням сучасних соціально-економічних реалій та рівня розвитку
науково-технічного прогресу. Методи дослідження. Під час проведення цього дослідження було
застосовано метод аналізу, за допомогою якого визначено основні групи наукових робіт, які з допомогою
інших методів систематизовано. Метод порівняння дозволив виокремити потрібні роботи і їх зміст
серед усього масиву правових досліджень. Системно-структурний метод також сприяв формуванню
стрункої системи напрямів наукових досліджень і безпосередніх наукових робіт у галузі договірного
права. Застосування порівняльно-правового й історично-правового методів дозволило розширити
світогляд і пропонувати вихід на якісно новий рівень наукових досліджень договірних відносин у
найближчій перспективі. Висновки і пропозиції. На основі проведеного аналізу виявлено і
систематизовано актуальні напрями наукових досліджень договірних відносин: І. Дослідження
загальнотеоретичних положень про договори та господарські договори; ІІ. Дослідження стану
забезпечення дії принципу свободи договору; ІІІ. Дослідження особливостей господарських договорів, що
різняться за способами укладення; ІV. Дослідження загальних положень про істотні умови договору;
V. Дослідження безпосередньо окремих істотних умов договору: - дослідження предмета договору;
- дослідження об’єкта договору; - дослідження формування і визначення ціни договору; - дослідження
строку договору; VІ. Дослідження відносин, що випливають із «майнових» договорів – договорів із
володіння, користування і розпорядження майном, управління ним, надання майна чи майнових прав в
оренду, лізинг, концесію; VІІ. Дослідження договорів, що укладаються у сфері транспорту;
VІІІ. Дослідження акціонерних і корпоративних договорів; ІХ. Дослідження інвестиційних договорів;
Х. Дослідження договорів про спільну господарську діяльність (договорів простого товариства);
ХІ. Дослідження договорів, що укладаються в агропромисловому комплексі; ХІІ. Дослідження медичних
договорів; ХІІІ. Дослідження договорів про надання послуг, договорів у сфері господарсько-торговельної
діяльності та інших договорів у сфері підприємницької діяльності; ХІV. Дослідження електронних договорів і суміжних із ними цифрових договорів, смарт-договорів, «e-contracts». Зроблено висновок про прогресивність дослідження відносин між учасниками електронних договорів і суміжних із ними цифрових договорів, смарт-договорів, «e-contracts», широке використання яких у сфері господарювання сприятиме економії часу, фінансових і матеріальних ресурсів.

Ключові слова: господарський договір, принцип свободи договору, істотні умови договору, предмет договору, ціна договору, «майновий» договір, транспортний договір, корпоративний договір, електронний договір, смарт-договір, «e-contract».

Біографія автора

С.В. Мирославський

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та публічного управління Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна

##submission.downloads##

Опубліковано

09.03.2024

Номер

Розділ

Статті