ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • В.С. Мілаш
  • А.В. Матвєєва

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-47-1-181-195

Анотація

Важливим завданням держави і передусім її
законодавчого органу є удосконалення й
подальший розвиток поняттєво-категоріального
апарату господарського законодавства
відповідно до сучасних реалій економічного
розвитку. Особливої гостроти та актуальності
це завдання набуває в умовах посилення
євроінтеграційних процесів України.
Переважна більшість нормативно-правових
актів у сфері регулювання господарських відносин
містить окремі статті, в яких надано перелік
визначень термінів, що використовуються в
цьому нормативно-правовому акті. Це суттєво
спрощує проблему правозастосування. Проте
лише у тому разі, коли за допомогою норм
законодавчої техніки визначення термінів та
понять прописані коректно та не суперечать
визначенню аналогічних поять, що вже містяться
у інших нормативно-правових актах.
Є ціла низка факторів, які негативно
впливають на одноманітне тлумачення
законодавчих норм та формування єдиної
правозастосовчої практики, а також на
остаточні результати правозастосування і, як
наслідок, можливість ефективного захисту прав і
свобод суб’єктів господарювання. До них
відносяться порушення правил побудови
законодавчих дефініцій, а також використання
законодавцем неточних, абстрактних,
двозначних термінів (категорій), що фактично
зводить нанівець реалізацію їхньої
інструментальної функції. Внесення змін до
змісту законодавчих визначень (понять), які є
базовими для відповідної сфери регулювання,
значним чином впливає на загальний вектор її
регулювання, у деяких випадках – кардинально
змінює його, а інколи, на жаль, породжує численні
колізії в регулюванні цієї сфери.
Результатами дослідження стало виявлення
проблемних аспектів кваліфікації
зовнішньоекономічної діяльності й
зовнішньоекономічних договорів, пов’язаних з
вадами законодавчих дефініцій указаних термінів,
а також надання деяких пропозицій щодо їх
усунення.
Важливим питанням є вироблення єдиних
підходів щодо розуміння сутності та правової природи господарської діяльності з іноземним елементом (зовнішньоекономічної діяльності) для коректного застосування норм іноземного права у разі визначення їх як застосовного права колізійними нормами відповідних угод або ж самими сторонами відповідно до принципу автономії волі сторін.

Ключові слова: законодавча дефініція (термін); зовнішньоекономічна діяльність; зовнішньоекономічний договір; комерційне підприємство; компенсаційні (офсетні) договори.

Біографії авторів

В.С. Мілаш

Д.ю.н., доцент, професорка кафедри господарського права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

А.В. Матвєєва

К.ю.н., с.н.с., доцент кафедри цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

##submission.downloads##

Опубліковано

22.03.2024

Номер

Розділ

Статті