ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ ОБОРОНИ

Автор(и)

  • К.В. Покора

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-47-1-251-256

Анотація

Належне функціонування Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, її ефективність та дієвість
значною мірою залежать від неухильного дотримання визначених законодавством принципів її
діяльності. У статті досліджуються ключові принципи, на яких ґрунтується робота прокурорів
зазначеної спеціалізованої прокуратури. Особливу увагу приділено принципам верховенства права,
законності, незалежності, політичної нейтральності, територіальності та інших базових засад
організації та функціонування прокурорів Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони.
Проаналізовано нормативно-правове закріплення цих принципів у законах України "Про
прокуратуру", "Про національну безпеку України" та інших актах. Визначено їхній зміст, сутнісні ознаки
та особливості реалізації у сфері оборони держави. Розглянуто практику застосування вказаних
принципів прокурорами Спеціалізованої прокуратури під час виконання покладених на них функцій з
нагляду за додержанням законів у Збройних Силах та інших військових формуваннях.
Висвітлено проблемні питання, які виникають у ході реалізації принципів діяльності військових
прокурорів, зокрема забезпечення їхньої політичної нейтральності, територіальності та оперативності
під час збройного конфлікту. Звернено увагу на особливості застосування низки принципів в умовах дії
воєнного стану в Україні.
Здійснено порівняльний аналіз принципів організації та діяльності спеціалізованих прокуратур у
сфері оборони в зарубіжних країнах. Запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання та
практики реалізації принципів діяльності Спеціалізованої прокуратури в Україні з урахуванням кращого
міжнародного досвіду.
У статті наголошується на фундаментальному значенні принципів діяльності для забезпечення
ефективного функціонування Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Належне дотримання таких
засад, як верховенство права, законність, незалежність, неупередженість, єдність та централізоване
керівництво, є необхідною передумовою для реалізації військовими прокурорами покладених на них
повноважень.
Окремо висвітлюються питання забезпечення принципу політичної нейтральності діяльності
прокурорів у воєнній сфері. Аналізуються виклики та загрози для неупередженості військових прокурорів
в умовах збройного конфлікту, загострення суспільно-політичної ситуації та інформаційного протистояння.

Значну увагу приділено принципу територіальності реалізації функцій Спеціалізованої прокуратури. Досліджуються особливості його застосування під час здійснення нагляду за додержанням законності у районах ведення бойових дій, територіях, тимчасово окупованих противником тощо.

Ключові слова: принцип, принцип діяльності, прокурор, прокурор Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони, принцип діяльності прокурора.

Біографія автора

К.В. Покора

Аспірант кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

##submission.downloads##

Опубліковано

30.04.2024

Номер

Розділ

Статті