ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ РОБОТУ

Автор(и)

  • С.С. Севост’янов

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-47-1-280-289

Анотація

У науковій роботі на підставі вітчизняних наукових підходів до розуміння загального поняття
трудового договору з урахуванням особливих умов дистанційної роботи досліджено сутнісне наповнення
категорії «трудовий договір про дистанційну роботу». На підставі багатоцільового значення трудовий
договір про дистанційну роботу розглядається як: 1) підстава виникнення трудових відносин; 2) як
субінститут трудового права; 3) як угода між працівником і роботодавцем в якості індивідуального
регулятора дистанційних трудових відносин.
З метою виокремлення специфічних ознак трудового договору про дистанційну роботу досліджено
загальні ознаки трудового договору, до яких належать: наявність угоди та виконання працівником
роботи, визначеної трудовим договором; підпорядкування правилам внутрішнього розпорядку,
забезпечення умов праці роботодавцем; виплата працівнику заробітної плати.
З урахуванням положень чинного трудового законодавства висвітлені наступні особливості
дистанційної роботи: виконання роботи працівником поза робочим приміщенням роботодавця;
використання інформаційно-комунікаційних технологій; вибір місця роботи працівником; організація
місця роботи працівником за власним бажанням; відсутність підпорядкованості правилам внутрішнього
трудового розпорядку; неможливість роботодавцем забезпечити безпечні та здорові умови праці.
На підставі досліджених особливостей дистанційної роботи виокремлені такі відмінні від
звичайного трудового договору ознаки трудового договору про дистанційну роботу як: відсутність умови
щодо підпорядковування працівників правилам внутрішнього розпорядку; виконання трудової функції поза
робочим приміщенням роботодавця; можливість укладення трудового договору про дистанційну роботу
в електронній формі, що прирівнюється до обов’язкової письмової та ін.
Ґрунтуючись на законодавчому та наукових підходах до визначення поняття «трудовий договір», з
урахуванням досліджених у науковій роботі особливостей дистанційної роботи надано авторське
визначення поняттю трудового договору про дистанційну роботу, яке відображає суть трудового
договору як індивідуального регулятора дистанційних трудових відносин між працівником та роботодавцем.

Ключові слова: дистанційна робота, трудове законодавство, трудовий договір, електронна форма, інформаційно-комунікаційні технології, воєнний стан.

Біографія автора

С.С. Севост’янов

Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 "Право, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ, Україна

##submission.downloads##

Опубліковано

30.04.2024

Номер

Розділ

Статті