ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА НА ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Б.Ю. Слободян

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-47-1-322-329

Анотація

Статтю присвячено дослідженню права на ефективний засіб правового захисту. Ґрунтуючись на
теоретичних доробках науковців та аналізуючи доктринальні положення щодо тлумачення таких
понять, зокрема, як: «захист»; «правовий захист»; «засіб»; «ефективність», у статті запропоновано
авторське визначення поняття «засіб правового захисту» та розкрито його сутність. Аргументовано,
що право на ефективний засіб правового захисту належить до широкої концепції, та як елемент
демократичної підзвітності держави, глибоко вкорінене у міжнародне право. Резюмовано, що право на
ефективний засіб правового захисту знаходить своє закріплення положеннях Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, що фактично зобов’язує держав-учасниць запровадити механізм
ефективного правового захисту прав і свобод людини, визнаних Конвенцією на національному рівні. З
урахуванням прецедентів, сформованих Європейським судом з прав людини виокремлено характері ознаки
права на ефективний засіб правового захисту: 1) ефективність; 2) доступність; 3) прозорість;
4) незалежність; 5) часова ефективність; 6) відповідність між засобами та порушенням. Запропоновано авторське визначення поняття «право на ефективні засіб правового захисту» та розтлумачено аналізовану правову категорію у об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Розкрито зміст права на ефективний засіб правового захисту, до сфери дії якого відносяться: право на оскарження; право на відновлення порушеного права; право на доступність засобу правового захисту; право на забезпечення відшкодування за порушене право та наявність практичної можливості його отримання.

Ключові слова: держава, засіб правового захисту, захист прав, ефективний захист, охорона прав, права людини, правові гарантії, правовий захист.

Біографія автора

Б.Ю. Слободян

Аспірант кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

##submission.downloads##

Опубліковано

30.04.2024

Номер

Розділ

Статті