ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ В ЗАРУБІЖНІЙ НАУКОВІЙ ДОКТРИНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-47-1-346-357

Анотація

У статті досліджуються основні наукові доктринальні підходи зарубіжних вчених щодо дефініції
поняття «міжнародне право» в контексті його зародження та розвитку. Аналізуються і порівнюються
між собою різні аргументи вчених в цій сфері. Окрім цього виявляються особливості правової природи
міжнародного права практично в усіх його виявах. Досліджуються наукові позиції різних правових шкіл в
зазначеній проблемі. Виводяться специфічні характеристики основних структурних елементів системи
міжнародного права та характеризується їх взаємовплив. Робиться наголос на пріоритетності та
домінуванні окремих елементів системи міжнародного права в контексті розкриття його правової природи. Детально розмежовуються спільні та відмінні риси основних проявів природи міжнародного права в науковій доктрині та практиці. Виокремлюються основні тенденції розвитку різних концепцій ефективності та прогресу правової природи мі;народного права на прикладі природничої, позитивістської та еклектичної школи. Дається самостійний, творчий та науковий аналіз усіх вищезазначених досліджуваних проблемних питань з точки зору як теорії так і практики.

Ключові слова: зародження, розвиток, дефініція, міжнародне права, правова природа, наукова доктрина.

Біографія автора

О.В. Столярський

К.ю.н., доц., доцент кафедри міжнародного права Львівського національного університету ім. І. Франка (вул. Університетська 1, м. Львів, Україна)

##submission.downloads##

Опубліковано

30.05.2024

Номер

Розділ

Статті