ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ ПРАВА ТА СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-47-1-384-390

Анотація

У статті проаналізовано специфіку норм права та суб’єктів владних повноважень як елементів
механізму реалізації соціальних прав державних службовців. Зазначено автором, що законодавство з
соціальних прав не є однорідним, що ускладнює розуміння їх структури та взаємозалежності серед
учасників відносин з реалізації соціальних прав державних службовців, а отже й спричиняє виникнення
помилок у тлумаченні норм права та у їх реалізації, що може призвести до настання соціальних ризиків,
які матимуть невідворотний характер. Оскільки державні службовці володіють спеціальним правовим
статусом, то на них поширюються норми права у соціальній сфері, як загального, так й спеціального
характеру. Соціальні права державних службовців визначені у Конституції України, де визначено загальні
соціальні права на освіту, соціальний захист, житло, працю, достатній рівень життя для себе та сім’ї,
охорону здоров’я й медичну допомогу. Також автор наголошує, що соціально-правові норми стосовно
державних службовців містяться у Законі України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування», Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Кодексі
законів про працю України та ін. Розкрито зміст даних правових категорій. Охарактеризовано сутність
норм права як елементу механізму реалізації соціальних прав державних службовців, виокремлено особливості окремих законодавчих актів у вказаній сфері. Досліджено систему владних органів, які здійснюють реалізацію соціальних прав державних службовців. У статті автор робить висновок про те, що суб’єкти владних повноважень, як елементи механізму реалізації соціальних прав державних службовців спрямовують свою діяльність на створення максимально зрозумілого та простого порядку їх втілення, надання допомоги у втіленні задля усунення помилок чи зловживань соціальними правами.

Ключові слова: норми права, суб’єкти владних повноважень, механізм реалізації, соціальні права, державні службовці, державна служба, соціальне законодавство.

Біографія автора

К.Г. Шаповалова

Доктор філософії в галузі «Право»

##submission.downloads##

Опубліковано

30.04.2024

Номер

Розділ

Статті