КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ДЕРЖАВИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • В.М. Омельчук

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-47-1-218-224

Анотація

У даній науковій статті висвітлено проблематику щодо визначення поняття корпоративних прав держави. Проблематичним у даному контексті є віднесення даного поняття до об’єкта певних видів правовідносин, оскільки держава виступає політико-правовою організацією, яка водночас може мати певну частку у суб’єкті господарювання та здійснювати через свою систему органів володіння, користування та розпорядження ними. В статті акцентується увага на необхідності законодавчого закріплення даного визначення з метою усунення розбіжностей в трактуванні та розумінні. Автор наголошує на необхідності внесення змін безпосередньо в Закон України «Про управління об’єктами державної власності», оскільки він не відповідає повність вимогам сьогодення. Так, корпоративні права держави лише зазначено як один з об’єктів державної власності, визначено органи, що здійснюють управління даним об’єктом, їхні функції, але не дано чіткої дефініції самому поняттю.
Також поняття «корпоративні права держави» аналізуються з точки зору адміністративного та господарського права, адже складність природи та наявність великих розбіжностей у теоретичних напрацюваннях вітчизняних науковців потребували чіткого розуміння сутності цих двох досить різних видів правовідносин. Автор даної статті приходить до висновку, що корпоративні права держави є саме об’єктом адміністративно-правового регулювання. Зокрема, таку тезу підтверджують дослідження питання розуміння сутності даного поняття, його основних властивостей, наявності великого суспільного інтересу у його ефективному використанні, його публічній природі (оскільки мова йде про публічне майно) та особливостей щодо управління ними. Наголошується, що нормативні зміни також потребують паралельних змін в доктрині, зокрема в усуненні розбіжностей в розумінні сутності корпоративних прав держави та встановленні уніфікованого розуміння, що в свою чергу має також відповідати теперішньому розвитку суспільних відносин.

Ключові слова: корпоративні права держави, господарські правовідносини, адміністративні правовідносини, метод правового регулювання, об’єкт правового регулювання.

Біографія автора

В.М. Омельчук

Аспірант кафедри юриспруденції Чернівецького інституту Міжнародного гуманітарного університету

##submission.downloads##

Опубліковано

30.04.2024

Номер

Розділ

Статті