Систематизація ризиків інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства в контексті постконфліктних трансформацій

Автор(и)

  • Ю.А. Івченко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-39-43

Ключові слова:

ризик, інноваційно-інвестиційна діяльність, підприємство, систематизація, постконфліктні трансформації, методи оцінки

Анотація

У статті проаналізовано види ризиків, характерні для вітчизняних суб’єктів господарювання. Вітчизняні підприємства постійно вирішують проблему ідентифікації, оцінки та управління бізнес-ризиками, що особливо важливо в умовах постконфліктних трансформацій. Тому проблема виявлення та систематизації ризиків інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств в умовах постконфліктних трансформацій є актуальною та потребує наукового обґрунтування. Удосконалено класифікацію інноваційних та інвестиційних ризиків підприємства шляхом розширення класифікаційних ознак. Ризики інноваційно-інвестиційної діяльності слід розглядати не в історичному вимірі, а в контексті їх мінімізації в майбутньому. При здійсненні інноваційно-інвестиційної діяльності, яка сама по собі непередбачувана, розглядати ризик «як результат» просто неможливо, оскільки інновації не мають аналогів і неможливо екстраполювати досвід інших проектів. Якщо ризик — це можливість відхилення від певної величини, то таку можливість можна оцінити за допомогою відносних балів, визначити відхилення за напрямком (позитивне, негативне, нульове), а сам ризик можна охарактеризувати за типом. За результатами якісного аналізу ризиків підприємство має оцінити ризики та визначити набір організаційних рішень щодо управління ними (види управлінських рішень для мінімізації їх можливого впливу). Виділення запропонованої ознаки «Ризики постконфліктних трансформацій» дозволяє врахувати нові види ризиків, які виникають у соціально-політичному та економічному середовищі в нових економічних умовах і стосуються: кризового стану економіки, демографічних. зміни на ринку праці, соціальних настроїв, стану та якості інформаційного простору, інфраструктурного забезпечення, рівня інновацій та інвестицій, енергетики, транспорту, консалтингу, інжинірингу та інших видів діяльності тощо. Можливі методи оцінки різних видів діяльності. окреслено ризики інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Загалом авторські пропозиції можуть бути використані для формалізації підходів до оцінки інноваційно-інвестиційних ризиків.

Посилання

1. Vitlinskyi V. V. (2003) Modeliuvannia ekonomiky: Navch. Posibnyk [Economic modelling]. K.:KNEU, 408 p. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf

2. Vitlinskyi V.V., Nakonechnyi S.I. (1996) Ryzyk u menedzhmenti [Risk in management]. K.: Borysfen-M, 336 p.

3. Vitlinskyi V.V. (2006) Ekonomichnyi ryzyk: ihrovi modeli [Economic risk: game models]./ V.V. Vitlinskyi, P.I. Verchenko, A.V. Sihal, Ya.S. Nakonechnyi K.: KNEU, 446 p.

4. Hurochkina V.V. (2015) Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva: sutnist ta systema zakhystu. Ekonomika: realii chasu [Innovative potential of an enterprise: essence and protection system. Economics: the realities of the times].,№ 5 (21). URL : https://economics.net.ua/files/archive/2015/No5/51.pdf

5. Illiashenko S.M. (2004) Ekonomichnyi ryzyk [Economic risk]. K.: Tsentr navchalnoi literatury, 220 p.

6. Illiashenko S.M., Bozhkova V.V. (2004) Upravlinnia ekolohichnymy ryzykamy innovatsii [Managing the environmental risks of innovation] Sumy.: VTD «Universytetska knyha», 214 p.

7. Sirik I.P. (2011) Upravlinnia ryzykamy v protsesi pryiniattia upravlinskykh rishen [Risk management in the management decision-making process]. AhroSvit: Naukovo-prak tychnyi zhurnal. № 13/14. P. 72–76.

8. Iastremskyi O.I. (1997) Modeliuvannia ekonomichnoho ryzyku [Modelling economic risk]. K.: ArtEk, 248 p.

9. Vose D. Risk analysis: a quantitative guide / D. Vose, John Wiley & Sons. 3rd ed. Chichester, 2008. 729 p.

10. Shoaf I.K. Hazard Risk Assessment Instrument / I.K. Shoaf et al. UCLA Center for Public Health and Disas ters. 2006. 89 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06