№ 2(278) (2023): Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

					##issue.viewIssueIdentification##

Серія «Технічні науки» та «Економічні науки»

Опубліковано: 2023-10-05

Спеціальність 051

Спеціальність 122