ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-45-1-120-125

Анотація

У статті здійснено аналіз окремих аспектів розуміння та тлумачення верховенства права як ме-ханізму забезпечення демократії. Встановлено, що сучасна доктрина верховенства права є достатньо сталою, однак зважаючи на стрімкий розвиток цифрових технологій, потребує трансформації задля відповідності вимогам сучасного інформаційного суспільства. Розглянуто наявні результати впро-вадження сучасних цифрових механізмів та інструментів у сфері правосуддя та публічного адміністрування в Україні. Надано пропозиції та рекомендації щодо можливих напрямів посилення інте-грації цифрових технологій у сферу державно-суспільних відносин для забезпечення належного рівня верховенства права.

Ключові слова: верховенство права; демократія; доступність правосуддя, цифрова трансформація; діджиталізація.

Біографії авторів

А.Я. Донченко

здобувачка вищої освіти 1 курсу ОС «бакалавр» Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

О.О. Петришин

кандидат юридичних наук, ст. дослідник, доцент кафедри теорії права НЮУ ім. Ярослава Мудрого, учений секретар НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

##submission.downloads##

Опубліковано

26.05.2023

Номер

Розділ

Статті