ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ РОБОТОДАВЦЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ ПРАВ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-46-2-112-123

Анотація

Статтю присвячено проблематиці захисту прав роботодавця як суб’єкта трудового права; проаналізовано правову регламентацію захисту прав роботодавця з точки зору ефективності та досягнення балансу прав суб’єктів трудового договору; з’ясовано поняття «роботодавець» та способи захисту його прав як сторони трудового договору; запропоновано шляхи удосконалення законодавства в аспекті забезпечення дієвого захисту прав роботодавців.

Ключові слова: працівник, роботодавець, правовий статус, зловживання, недобросовісність, захист прав, баланс інтересів, спосіб захисту.

Біографія автора

О.Ю. Іванов

Здобувач 3 курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

##submission.downloads##

Опубліковано

09.11.2023

Номер

Розділ

Статті