ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА СУЧАСНА ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ШЛЯХ ДО СТАБІЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-46-2-169-179

Анотація

Стаття акцентує увагу на тому, як Україна, як суверенна держава, завжди прагнула зміцнити свій статус та покращити якість життя громадян. Однак, цей процес не завжди був простим, і останні десятиліття свідчать про ключову роль євроінтеграції у формуванні та реформуванні правової системи.
Стаття розглядає еволюцію правової системи України від моменту її незалежності у 1991 році та вказує на її роль у консолідації суспільства та забезпеченні прав та свобод громадян. Зокрема, стаття досліджує вплив євроінтеграції на правову реформу та гармонізацію законодавства України з європейськими стандартами.
Початок розбудови сучасної правової системи почався з прийняттям незалежності України та відходом від радянських принципів та права. Разом з тим, початок такої розбудови знаменувався наявністю деяких суперечностей. Це стосувалося відсутністю чіткого напрямку розвитку стратегічних цілей, формування правових норм колізійного характеру та наявністю деяких радянських принципів та актів, що гальмували становлення нової системи.
Вона підкреслює важливість об'єктивних та цільових змін у правовій системі для підвищення конкурентоспроможності України на міжнародній арені, залучення інвестицій та захисту прав громадян. Надає аналіз сучасного стану правової системи та показує, як євроінтеграція сприяла реформам у різних сферах права, підвищенню прозорості та незалежності судової системи.
Автор статті закликає до спільних зусиль держави та громадян для забезпечення сильної, справедливої та сучасної правової системи, яка грає важливу роль у стабільності та розвитку України.
Євроінтеграційний період розвитку правової системи характеризується певним дисбалансом суспільних процесів та діяльність владних органів. З однієї сторони, прийняття та виконання деяких європейських зобов’язань дало поштовх до ратифікації європейських цінностей та наближення до загальносвітових стандартів. А з іншої сторони, існує невідповідність правової системи суспільним вимогам, колізійність деяких норм ба існуюча бюрократизація значно гальмує розвиток права та його системних складових.
Незважаючи на значний прогрес в розвитку української правової системи, на сучасному етапі він все ще перебуває в процесі розвитку. Однак, незважаючи на деякі прогалини законодавства, вітчизняна правова система з кожним днем наближаються до європейської загально прийнятих стандартів, запозичуючи при цьому базові принципи та норми.

Ключові слова: Україна, Євроінтеграція, правова система, Європейський Союз, реформа, Рада Європи, Закон.

Біографія автора

І.С. Лісна

Кндидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та теорії держави і права ЧНУ ім. Петра Могили

##submission.downloads##

Опубліковано

20.10.2023

Номер

Розділ

Статті