ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ТА ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ В ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2024-47-1-103-119

Анотація

У статті з’ясована сутність та визначені основні структурні елементи права на справедливий суд.
Проаналізовано сучасне розуміння права на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини. Визначено концептуальні засади удосконалення процесу імплементації в національну правову систему практики Європейського суду з прав людини щодо застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Розкрито основні недоліки та проблеми практичного забезпечення права на справедливий суд у національному судочинстві. Визначено шляхи вирішення виявлених проблем та механізми удосконалення національної правової системи.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, практика ЄСПЛ, правосуддя, справедливий суд, право на справедливий суд.

Біографії авторів

М.В. Карпенко

Студентка 4 курсу освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 «Право» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Київ, Україна

Л.В. Котова

К.ю.н., професорка, в.о. завідувача кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Київ, Україна

##submission.downloads##

Опубліковано

01.06.2024

Номер

Розділ

Статті