Аналіз програмно-апаратних засобів створення системи з віддаленим доступом до навчальних комп’ютерних лабораторій закладів середньої освіти

Автор(и)

  • Г.А. Могильний Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Полтава

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2019-256-8-5-19

Ключові слова:

навчальна комп’ютерна лабораторія, дистанційне навчання, Windows 10, інформаційна структура, роутер, віддалений доступ, VPN, порт, протокол, PPTP

Анотація

В умовах військових дій з російською федерацією та активним впровадженням методів дистанційного навчання організація роботи навчальних комп’ютерних лабораторій повинна бути спрямована  на підтримку дистанційного навчання за рахунок впровадження сучасних  інформаційних технологій.

За таких умов  більшість інформаційних ресурсів цих лабораторій не задіяно у навчальному процесі. Основна проблема  пов’язана  зокрема з розробкою та впровадженням системи віддаленого доступу користувачів до локальних ресурсів навчальних лабораторій. Крім того, слід враховувати, відсутність у багатьох здобувачів освіти, що стали вимушеними переселенцями, можливостей  навчатися за певним розкладом та необхідного комп’ютерного обладнання при організації он-лайн навчання. Значною необхідністю є  створення умов для доступу здобувачів освіти до комп’ютерної мережі навчальної лабораторії  – надання доступу до навчального обладнання за допомогою віддаленому доступу через мережу Інтернет. В цей час  велика кількість праць, присвячено різним аспектам організації он-лайн  навчання, але проблема створення віддалених навчальних комп’ютерних лабораторій  у закладах середньої освіти та невеликих вищих навчальних закладах досліджена не достатньо.

У роботі  наведено аналіз  існуючої інформаційної системи, яка використовується у багатьох навчальних комп’ютерних лабораторіях закладів середньої освіти. Наведено її переваги та недоліки. Основною особливістю діяльності такої лабораторії є значна обмеженість у фінансових ресурсах та кадровому забезпеченні.  Накопичений  досвід використання та модернізації такої системи дозволяє запропонувати ряд технічних рішень спрямованих на організацію віддаленого доступу до внутрішніх інформаційних ресурсів навчальної комп’ютерної лабораторії. У роботі окреслено найпростіші та швидкі варіанти створення інформаційної системи з віддаленим доступом, наведено особливості їх реалізації, які не потребують значної модернізації та можуть бути впроваджені у навчальний процес. Проаналізовано ряд варіантів організації віддаленого доступу до навчальної комп’ютерної лабораторії,  яка побудована за допомогою технології перенаправлення окремих портів.

Розроблено рекомендації по модернізації обладнання навчальної комп’ютерної лабораторії, наведено основні етапи переналагодження системи віддаленого доступу на засадах використання віддаленого робочого стола.

Посилання

1. Освіта України в умовах воєнного стану. Інфор-маційно-аналітичний збірник URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirn-Osvita.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf (дата звернення: 01.12.2022).

2. Особливості організації роботи вчителів в умо-вах воєнного стану. URL: https://pon.org.ua/novyny/9391-zapytuvaly-vidpovidaiemo-osoblyvosti-organizacii-roboty-vchyteliv-v-umovakh-voiennogo-stanu.html (дата звернення: 01.12.2022).

3. Особливості організації 2022/23 навчального ро-ку. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/osoblivosti-organizaciyi-202223-navchalnogo-roku (дата звер-нення: 01.12.2022).

4. Новий навчальний рік під час дії правового ре-жиму воєнного стану в Україні https://pon.org.ua/novyny/9721-novyi-navchalnyi-rik-pid-chas-dii-pravovogo-rezhymu-voiennogo-stanu-v-ukraini.html (дата звернення: 01.12.2022).

5. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗАВЕРШЕННЯ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-okremih-pitan-zavershennya-20212022-navchalnogo-roku (дата звернення: 01.12.2022).

6. Демілітаризована зона (комп'ютерні мережі) URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96)#cite_ref-FOOTNOTE%D0%A1%D0%BC%D1%96%D1%822006_2-0 (дата звернення: 21.12.2022).

7. Могильний Г.А., Семенов М.А., Кірєєв В.Ю. Впровадження системи віддаленого доступу до інформаційних ресурсів комп'ютерних лабораторій. № 2 (272) (2022): Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля URL: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2022-272-2-7-14 (дата звернення: 01.12.2022).

8. TL-WR840N V6.20 URL: https://www.tp-link.com/uk-ua/home-networking/wifi-router/tl-wr840n/ (дата звернення: 21.12.2022).

9. AC1200 Двухдиапазонный гигабитный Wi‑Fi роутер URL: https://www.mercusys.com/ru/product/details/ac12g (дата звернення: 21.12.2022).

10. AX1500 Wi-Fi 6 маршрутизатор URL: https://www.tp-link.com/uk-ua/home-networking/wifi-router/archer-ax10/ (дата звер-нення: 21.12.2022).

11. Использование удаленного рабочего стола URL: https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0-5fe128d5-8fb1-7a23-3b8a-41e636865e8c (дата звернення: 01.12.2022).

12. Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP). URL: https://www.ietf.org/rfc/rfc2637.txt (дата звернен-ня: 01.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-13