Інноваційні підходи до управління стратегією конкурентоспроможності регіону

Автор(и)

  • Н.С. Ілляшенко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
  • А.І. Мироненко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-44-49

Ключові слова:

інновації, техноголії управління, розвиток регіону, співпраця з громадськістю, управління регіоном

Анотація

Розвиток регіону залежить від багатьох фаторів. Однак, завдання регіонального розвитку покладено саме на функції управлінців в публічному секторі, які через процеси заохочення працівників та представників широкої громадськості і окремих організацій працюють разом для досягнення результатів. І кінцевий результат буде залежати від того, які інструменти, засоби та підходи будо задіяно у процесі управління. Тому процес публічного управління потребує постійного перегляду та аналізу технологій, що в ньому застосовуються і їх вдосконаленню за рахунок використання існуючих інновацій та розробки власних Метою статті є проведення дослідження існуючих сучасних технологій в публічному управлінні регіоном з метою структуризації отриманої інформації та формуванні переліку найбільш оптимальних в теперішніх умовах розвитку. Від так роботі представлено сгруповані найбільш поширені в світі інноваційні технології, які можна застосовувати в публічному секторі Україні для підвищення рівня регіонального розвитку.

Перший блок пердбачає інновації в співробітництві.  Так як однією з головних задач управлінців є залучення широкої громадськості до співпраці, то цей різновид інновацій є на сьогодні переважаючим і розподіляється на підблоки. До першого підблоку відноситься співробітництво органів влади з населеленням регіону через процеси інформування, консультування, залучення,  співпраця та розширення повноважень для реалізації прав.Важливим в сфері співпраці з населенням є розвиток такого напряму як сітізенсорсинг (походить від напряму краудсорсинг). Даний напрям передбачає залучення до розв’язання певних завдань за допомогою новітніх комунікаційних технологій значної кількості осіб, які не пов’язані жодною системою. До другого підблоку відноситься спвіробітництво з підприємствами. Це може відбуватись через безпосереднє делегування повноважень приватним компаніям в сфері надання комунальних послуг. Іншим варіантом є залучення малих та середніх підприємств через систему надання грантів чи контрактів для вирішення проблем регіону. Третім підблоом є співробітництво з закладами вищої освіти шляхом проведення навчання та підвищення кваліфіації як держслужбовців так і викладачів, організації спільних проектів та залучення талановитої молоді до управління. Четвертим та пятим підблоком є співробітництво з громадськими організаціями та засобами масової інформації відповідно.

До другого блоку відносяться інновації в підходах до управління. Найбільш ефективним напрямом в цьому питанні є перехід на проектне управління, яке вже давно впроваджується в діяльність вітчизняних підприємств та організацій, однак майже не відображене в діяльності публічного сектору. До третього блоку належать інновації в технологіях управління. В даному аспекті мова йде про впровадження електронного врядування, яке вже багато в чому представлено в Україні. Четвертий блок передбачає інновації в інструментах управління, а саме перхід на маретингову концепцію упраління. До пятого блоу належать спрощуючі адміністративні інновації, які покликані зменшити рівень бюрократії. І шостим блоком є соціально-етичні інновації, які покликані забезпечити довготривалий сталий розвиток регіону.

Посилання

1. Акіліна О. В., Панченко А. Г. Актуалітети регіональної політики в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. No 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2021/32.pdf

2. Гордієнко В. П., Оніщенко М. Л., Мальонкіна І. С. Зарубіжний досвід децентралізації публічної влади та можливості його трансформації в Україні. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2019. No 3. С. 83-89.

3. Денисенко М. П., Бреус С. В. Зарубіжний досвід регіонально-адміністративного управління та можливості його імплементації в Україні. Інвестиції : практика та досвід. 2021. No 5. С. 56-60.

4. Касич А. О., Петрушко А. С. Управління процесами децентралізації : зарубіжний досвід та стратегічні завдання для України. Економіка і суспільство. 2017. Випуск No 13. С. 71-77.

5. Керецман В. Ю. Державне регулювання розвитку регіонів України : теорія і практика : монографія. Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2019. 512 с.

6. Хрущ С. В. Зарубіжний досвід розвитку територіальних громад в умовах децентралізації. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. No 4 (10). С. 208-216.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06