Забезпечення конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі

Автор(и)

  • Ю.І. Клюс Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ
  • В.В. Сивочка Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-50-55

Ключові слова:

інноваційна діяльність, підприємство, регіон, конкурентоспроможність, розвиток, стратегія

Анотація

В Україні відбувається формування національних та регіональних інноваційних систем. В епоху глобальних перетворень інновації стають основним чинником підвищення ефективності роботи промислових підприємств регіону задля забезпечення його конкурентоспроможності. Рішення цієї задачі вимагає комплексного аналізу та переосмислення існуючих підходів, створення теоретичних основ забезпечення ефективного розвитку промислових підприємств регіону. Активність корпоративних структур у створенні нових інновацій та ефективних комунікацій для їх трансферу стає чинником економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності регіону. Вартість сучасних продуктів визначається не тільки витратами на матеріальне виробництво, але і на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що, в свою чергу, може бути інноваційною складовою розвитку промислових підприємств. Використання інновацій дозволяє підвищити не тільки ефективність окремих складників корпоративної структури, а й при приділенні належної уваги інтеграційним процесам – всієї корпоративної системи управління. Це обумовлює підвищений інтерес суспільства, зокрема вчених і практиків, до шляхів ефективного формування корпоративної системи управління інноваціями промислового підприємства.

Для стимулювання модернізації промисловості задля забезпечення конкурентоспроможності регіону на основі інновацій можуть бути використані наступні інструменти: формування ринку збуту конкурентоспроможної продукції і послуг з використанням механізмів, що регулюють закупівлю вітчизняної наукомісткої продукції для державних потреб; стимулювання інвестицій у модернізацію промисловості на основі інновацій шляхом вдосконалення механізмів часткового фінансування великих інноваційних проектів з боку держави і приватного бізнесу; мотивація підприємств до сприйняття інновацій на основі стимулювання до придбання вітчизняними підприємствами сучасних технологій, створених українськими розробниками; стимулювання процесів реформування промисловості; створення корпоративних структур, які об'єднують сфери виробництва та науково-технічної діяльності. У їх числі державні центри науки і високих технологій.

Подальший розвиток національної інноваційної системи країни має бути направлено, насамперед, на забезпечення системної інтеграції всіх її елементів та ефективної їх взаємодії.

Посилання

1. Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Чернова Н.Л. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование. Харьков : ИНЖЭК, 2004. 144 с.

2. Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України : колективна монографія / І.Ю. Єгоров та ін. ; за ред. І.Ю. Єгорова, О.І. Никифорук, В.Е. Ліра ; НАН України, ДУ «Ін-т. екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2020. 308 с. URL: http://ief.org.ua/docs/ mg/321.pdf

3. Онофрійчук О.П. Економічна безпека підприємницької діяльності в умовах розвитку цифрової економіки : автореф. дис. … к.е.н. : 08.00.04. Маріуполь, 2021. 24 с.

4. Паншин Б. Цифровая экономика: понятия и направления развития. Наука и инновации. 2019. № 8(80). С. 48–55

5. Oliveria T., Bacao F. Assessing the pattern between economic and digital development of countries. InfSystFront. 2017. Vol. 9. № 4. Р. 835–854. DOI: 10.ek07/ S10796-016-9634-1.

6. Ткачук Г.О. Економічна безпека підприємств в умовах трансформаційних перетворень : авто-реф. дис. … д.е.н. : 08.00.04. Одеса, 2020. 48 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06