Фінансова безпека: перспективи та ризики підприємств аерокосмічної галузі України

Автор(и)

  • Г.С. Ліхоносова Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-72-77

Ключові слова:

фінансова рецесія, фінансова безпека, банківські ризики, підприємства аерокосмічної галузі, модернізація господарського профілю

Анотація

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємств аерокосмічної галузі України у контексті систематизації сучасних положень щодо занепокоєння провідних фінансистів згідно вірогідності настання фінансової рецесії світової. Проблематика дослідження стосується високого рівня інфляції, низьких темпів зростання, високої внутрішньої та зовнішньої заборгованості, що нівелюють мотивуючі аспекти проведення інвестування, необхідних щодо підвищення рівня та якості життя, відновлення темпів зростання та зниження ступеня фінансової фрагментації. Метою статті є аналіз сучасних фінансово-економічних викликів, їхній вплив на результативність діяльності підприємств аерокосмічної галузі та визначення нової парадигми формування фінансової безпеки в умовах воєнного стану. Означено, що сучасний слабкий попит та висока вартість банківських позик спричинить зростання тиску на фінансові ринки, що змусить світові компанії зменшувати витрати: або скоротити операційні витрати, або навіть перейти до скорочення працівників. Обґрунтовано взаємозалежність перебоїв в ланцюжку постачань та рівня ділової активності підприємств, залучених до аерокосмічної галузі. Головною гіпотезою даного дослідження стало припущення вірогідності відновлення фінансово-виробничого та соціально-економічного потенціалу підприємств, залучених до аерoкoсмічної галузі через впровадження новітніх фінансово-господарських інструментів трансформації цифрового середовища України, запровадженню проєктів національного відродження підприємництва, цифрових платформ інноваційної взаємодії суб’єктів господарювання. Проаналізовано перелік необхідних навичок працівників для відповідності сучасним потребам суспільства на теперішньому етапі фінансово-економічного розвитку суспільства. Наведено класифікацію необхідної перекваліфікації працівників до 2025 р. через зростання впровадження технологій та рівня їхнього опанування. Доведено у якості пріоритетного шляху для сталого розвитку підприємств, які залучені до аерокосмічної галузі використання частини інфраструктури як бази заснування індустріального профільного парку. Автором запропоновано формування ефективних інструментів у сфері регулювання фінансового ринку інструментами банківського впливу та залучення гнучких інвестиційних потоків із одночасним страхуванням усунення інвестиційної уразливості.

Посилання

1. Markovitz G., Karunska K. How can businesses prepare for economic turbulence in 2023? World Economic Forum. Davos 2023 Trade and Investment. URL: https://www.weforum.org/agenda/2023/01/chief-economists-outlook-business-prepare-recession-davos-2023/ http://spiderproject.com.ua/community/rating/(дата звернення: 18.05.2023)

2. Kose A. Sharp Slowdown in Growth Could be Widespread, Increasing Risks to Global Economy. World Bank Expert Answers. World Bank Group. 2023. URL: https://www.worldbank.org/en/news/video/2023/01/10/global-economic-prospects-slowdown-growth-risks-economy-expert-text=Global%20growth%20is%20slowing%20sharply,the%20global%20economy%20into%20recession(дата звернення: 17.05.2023)

3. Green K. B. de. Cognitive Models of International Decision making and International Stability. Systems Research. 1987. Vol. 4. № 4. P. 251–267.

4. Марусяк Н. Л., Бак Н. А. Фінансова безпека під-приємства та загрози її втрати в сучасному еко-номічному середовищі. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 109 – 113.

5. Гбур З. В. Державне регулювання аерокосмічної галузі як частини ефективної національної без-пеки держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. №9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/4.pdf (дата звернення: 17.05.2023)

6. Сазонець О., Валіулліна З. Аерокосмічні галузі в системі світової та української військової еконо-міки. Журнал європейської економіки. 2017. № 2. Том 16. С. 169 – 192.

7. Ліхоносова Г. С., Бортнікова А. Сучасні соціаль-но-поведінкові виклики: вплив на обліково-податкову результативність підприємств аероко-смічної галузі. Економіка та суспільство. 2023. № 49. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-30

8. Likhonosova G., Aleksejeva L., Zieiniiev T., Shalbayeva S. Approaches to ensuring the economic security of the relocated business. Access to science, business, innovation in digital economy, ACCESS Press, 2023. № 4(1), р. 115-129. https://doi.org/10.46656/access.2023.4.1(9)

9. Кyiv School of Economics. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-zrosla-do-114-5-mlrd/(дата звернення: 19.04.2023)

10. Georgieva, K. Confronting Fragmentation Where It Matters Most: Trade, Debt, and Climate Action. IMF Blog. January 16, 2023. https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/16/Confronting-fragmentation-where-it-matters-most-trade-debt-and-climate-action (дата звернення: 17.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06