Політика рецензування

(від 01.01.2018)

До друку приймаються оригінальні наукові статті в форматі .doc або .docx українською, англійською, російською мовами, які відповідають вимогам до оформлення статей збірника наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» та успішно пройшли всі етапи рецензування:

1 етап – автор надсилає на адресу відповідального редактора збірника svetlana101068@gmail.com або zbirnyk.domtp@gmail.com cтаттю, яка відповідає вимогам збірника.

2 етап – перевірка редколегією статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення (http://plagiarisma.ru/; https://content-watch.ru/text/).

3 етап – рецензування наукової статті спочатку членом редакційної колегії, потім запрошеним рецензентом, який володіє глибокими професійними знаннями та досвідом роботи, суміжними з тематикою дослідження автора статті. Рецензування здійснюється «наосліп» (без відомостей про автора). За виникненням питань стосовно змісту, оформлення тощо, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або спростувати їх, обґрунтувавши власну позицію. Виправлений варіант повторно надсилається рецензенту для прийняття остаточного рішення щодо можливості публікації.

4 етап – остаточне рішення щодо можливості публікації приймається головним редактором, при необхідності – всіма членами редакційної колегії.

Матеріали друкуються в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть автори.

Редакція залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, які не відповідають вищезазначеним вимогам.

У випадку публікації певного типу статей (наприклад, перекладних статей) автори і рецензенти зацікавлених журналів повинні дати згоду на вторинну публікацію, що не буде суперечити етичним нормам публікації за умови обов’язкового представлення тих самих даних, що і в первинно опублікованій роботі.