Редакційний штат

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК

Галина П. Шевченко - доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки), професор, академік (дійсний член) НАПН України, завідувач кафедри педагогіки, директор Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини,завідувач кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна (головний редактор).

ORCID ID: 0000-0002-3438-2858
ID: 1472223
Google Scholar: Profile
Researcher ID: X-3765-2018
e-mail: shevchencko.gala@gmail.com

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

Світлана С. Рашидова - кандидат педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.07 - Теорія і методика виховання), доцент кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна (відповідальний редактор). (Письмова згода від 16.01.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0002-2573-4276
Google Scholar: Profile
ID: 0108224
e-mail: svetlana101068@gmail.com

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

1) Іван Д. Бех - доктор психологічних наук (Педагогічні науки. 13.00.09 - Теорія навчання; 13.00.00 - Педагогічні науки), професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна. (Письмова згода від 10.12.2014 р.)

Google Scholar: Profile
ID: 1257933
e-mail: moralandetics@ukr.net

2) Едуард О. Помиткін - доктор психологічних наук (Психологічні науки. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія), професор, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. (Письмова згода від 10.12.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0001-8416-7067
ID: 0012177
e-mail: edalex@bigmir.net

3) Георгій Г. Філіпчук - доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти), професор, дійсний член НАПН України, член центрального правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка, м. Київ, Україна. (Письмова згода від21.02.2019 р.)

ID: 0002175
e-mail: georg.filipchuk@gmail.com

4) Наталія Є. Миропольська - доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки), професор, головний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна. (Письмова згода від 16.01.2014 р.)

Google Scholar: Profile
ID: 0003369

5) Юрій В. Пелех - доктор педагогічнихнаук (Педагогічні науки. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти), професор, м. Рівне, Україна. (Письмова згода від 10.12.2014 р.)

Google Scholar: Profile
ID: 0004837
e-mail: yuriipelekh@gmail.com

6) Євгеній А. Зеленов - доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.07 - Теорія і методика виховання), професор кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна. (Письмова згода від 16.01.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0001-6296-1067
Google Scholar: Profile
ID: 0001992
e-mail: olmer1954@gmail.com

7) Петро О. Тадеєв - доктор педагогічних наук (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки); професор, директор навчально-наукового інституту автоматики та обчислювальної техніки, професор кафедри вищої математики, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна. (Письмова згода від 21.02.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0003-0168-5657
Google Scholar: Profile
ID: 0006263
e-mail: ptadeyev@online.ua

8) Тамара Г. Тюріна - доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.07 - Теорія і методика виховання), доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна. (Письмова згода від 21.02.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0001-9421-9350
ID: 1464890
e-mail: tamaratyurina@yandex.ua

9) Микола М. Чурсін - доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки), доцент кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Одеського національного політехнічного університету, професор (за посадою) кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна. (Письмова згода від30.11.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0003-2445-6232
Google Scholar: Profile
ID: 0006261
e-mail: Chursin2n@i.ua

10) Тетяна Л. Антоненко - доктор психологічних наук (Психологічні науки. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія), кандидат педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 –Теорія та історія педагогіки),професор кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна. (Письмова згода від 30.05.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0001-7588-382X
Google Scholar: Profile
ID: 1472248
e-mail: tl.antonenko@gmail.com

11) Юрій І. Сватко - доктор філологічних наук (10.02.01+10.02.19 – Українська мова. Теорія мовознавства), (додаткова спеціалізація - 09.00.00 - Філософські науки), професор, голова Координацiйної ради програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Українi, завiдувач кафедри ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократiя, толерантність I взаєморозумiння мiж народами» Нацiонального унiверситету «Києво-Могилянська академiя», головний координатор Мiжунiверситетської мережi кафедр ЮНЕСКО та їхнiх партнерiв «Культура миру через комунiкацiю», член Нацiональної комiсiї України у справах ЮНЕСКО, м. Київ, Україна. (Письмова згода від 10.12.2014 р.)

Google Scholar: Profile
ID: 1259452
e-mail: unsvat@gmail.com

12) Олег О. Базалук - доктор філософських наук (Філософські науки. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії;09.00.05 - Історія філософії), професор, завідувач кафедри філософії Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький-м. Київ, Україна. (Письмова згода від 21.02.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0002-1623-419X
Google Scholar: Profile
ID: 0011826
Scopus Author ID: 56488041400
e-mail: bazaluk@ukr.net

13) Володимир І. Кафарський - доктор юридичних наук (12.00.02 - Конституційне право), кандидат філософських наук, професор, член-кореспондент Української академії політичних наук, директор Науково-дослідного центру українського конституціоналізму, завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування, позаштатний консультант комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (м. Рівне - м. Івано-Франківськ, Україна). (Письмова згода від 30.05.2019 р.)

ID: 0004301
e-mail: volodimirkafarskij@gmail.com

14) Галена С. Іванова - доктор педагогічних наук, заступник декана педагогічного факультету, Пловдивський університет ім. Паїсія Хилендарського, м. Пловдив, Республіка Болгарія. (Письмова згода від 16.01.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0001-5863-4389
e-mail: galenaivanova@abv.bg

15) Джон В. Фішер - доктор педагогічних наук, доктор філософських наук, ад’юнкт доцент, факультет освіти і мистецтв, Федеративний університет, Австралія, м. Балларат, Австралія; почесний старший науковий співробітник Центру релігійної та духовної освіти, Інститут освіти Гонконгу; почесний старший співробітник Академічного центру охорони здоров'я в селах, медичний факультет Мельбурнського університету; запрошений професор Інституту охорони здоров'я, медичних наук та суспільства, Університет Гліндор, Уельс, Великобританія. (Письмова згода від 16.01.2014 р.)

Scopus Author ID: 8705358200
e-mail: j.fisher@federation.edu.au

16) Ернст Вагнер - доктор філософії,почесний професор, старший дослідник, викладач, Університет імені Фрідріха Олександра в Ерлангені-Нюрнберзі, координатор кафедри ЮНЕСКО «Мистецтво і культура в освіті», м. Мюнхен, Німеччина. (Письмова згода від 16.01.2014 р.)

ORCID ID: 0000-0002-0939-8153
e-mail: ernst@wagner-mchn.de

17) Леслі Дж. Френсіс - доктор філософських наук, доктор літератури, доктор наук, доктор богослов’я, дипломований психолог, член колегії вчителів, член Британського психологічного товариства, відділ досліджень у галузі релігії та освіти Уорікського університету, Центр досліджень у галузі освіти, Уорікський університет, м. Ковентрі, Англія, Великобританія. (Письмова згода від 02.12.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0003-2946-9980
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 7102771786
e-mail: leslie.francis@warwick.ac.uk

18) Крістофер А. Льюїс - доктор філософських наук (спеціальність - Психологія релігії), викладач психології, факультет соціальних і поведінкових наук, Університет ЛідсТрініті, м Лілс, Великобританія; Заслужений запрошений професор кафедри психології Башкирського державного університету, Уфа. (Письмова згода від 30.11.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0003-2314-2899
Scopus Author ID: 35510684200
e-mail: c.lewis@leedstrinity.ac.uk

19) Д. Пол Шафер - магістр мистецтв в галузі економіки, викладач, консультант, заступник директораРади провінції Онтаріо з питань мистецтва; координатор Кооперативної програми по міжнародному розвитку (1984-1990рр.), координатор Сумісної програми управління в галузі мистецтв (1984-1988рр.); доцент, Університет Торонто, запрошений доцент Йорського університету, директор проекту «Світовакультура»,м. Маркхем, Канада. (Письмова згода від 16.01.2014 р.)

Scopus Author ID: 7102526654
Проект «Світова культура»: oфіційний вебсайт
e-mail: dpaulschafer@sympatico.ca

20) Анна Клим-Климашевська - доктор педагогічних наук,професор, факультет педагогічної освіти, Інститут освіти, Університет природних і гуманітарних наук в Седльце, Польща. (Письмова згода від 21.02.2019 р.)

ORCID ID: 0000-0001-7418-9983
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 57195477948
Researchgate Profile: Profile