Поточний номер

Том 1 № 1 (108) (2024): Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-06-04

011 - Освітні, педагогічні науки

Переглянути всі випуски
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Науковий журнал “Духовність особистості: методологія, теорія і практика” видається СНУ ім. В. Даля з 2004 року.
Виходить 6 разів на рік.
У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах.
Матеріали збірника можуть бути використані науковцями в галузі педагогіки та психології духовності, аспірантами, педагогами-практиками.
Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 № 1714).
Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Духовність особистості: методологія теорія та практика» серія КВ № 9008 від 28.07.2004.
Статті прорецензовано членами редакційної колегії.
Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» практикує політику відкритого доступу до опублікованих матеріалів, підтримуючи принципи вільного обміну науковою інформацією та глобальним обміном знань з метою загального розвитку суспільства.
Доступ до архіву номерів є безкоштовним.
Тип ліцензії: Creative Commons Attribution (CC BY).