Етика публікацій

Редакційна політика збірника наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», засновником якого є Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини СНУ ім. В. Даля, спрямована на дотримання етичних норм, які прийняті міжнародною науковою спільнотою і відповідають науковому напряму журналу, що визначений Свідоцтвом про державну реєстрацію і стандартами якості наукових робіт, прийнятими у науковому співтоваристві.

Етика публікацій збірника «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» розроблена на основі документів: Етичний кодекс ученого України; видавнича етика та https://www.elsevier.com/editors/publishing-ethics/perk рекомендації Elsevier; міжнародні стандарти для редакторів та авторів.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних матеріалів або нового наукового осмислення вже відомого наукового матеріалу; відсутність запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження; наявність достовірних фактів, точного опису результатів дослідження, достатніх деталей і бібліографічних посилань для можливого відтворення.

У випадку, коли автор бажає опублікувати в новому варіанті раніше опубліковану статтю, він має представити до редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснити зміни, внесені до останнього варіанту статті.

Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. Автор перевіряє статтю на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення (https://advego.com/plagiatus/). У випадках виявлення плагіату редколегією відповідальність несуть автори поданих матеріалів.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.