СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-105-1-58-67

Ключові слова:

культура, етнічна культура, етнопедагогіка, етнокультурна компетентність, діти дошкільного віку

Анотація

Україна перебуває в динамічному просторі, в якому відбувається постійне змішування культур, що породжує проблему етнокультурної ідентичності людей, які проживають на її території, адже українці сприймають національність через культуру. У статті дано визначення понять «культура», «етнічна культура», «етнопедагогіка». Виокремлено два важливих розділи етнопедагогіки: національний зміст (власне етнокультура і загальнолюдські знання, що розглядаються саме в її ракурсі) і етнічно зумовлені методи виховання (методичне забезпечення, яке дозволяє найкращим чином враховувати психологічні особливості сприйняття і мислення представників етносу). Визначено поняття етнокультурної компетентності дошкільника (інтегративна властивість особистості, що поєднує знання про виникнення, розвиток та етнокультурну самобутність рідного народу, а також мотиви, почуття, цінності, уміння, які доцільно реалізуються в практичній життєдіяльності із збереження та примноження української етнокультури). Обґрунтовано сутність і структуру етнокультурної компетентності дошкільника (пізнавальний компонент: інтерес до пізнання народної культури, оволодіння знаннями про культуру свого етносу та етнокультурні традиції дітей – друзів, сусідів – представників національних спільнот відповідно до вікових умов; емоційно-ціннісний компонент: потреба в збереженні її здобутків етнокультури, позитивне реагування і повага до різних чинників етнокультури; діяльнісний компонент: входження в етнокультурне середовище, вибір форм толерантної взаємодії в умовах поліетнічного складу народу).

Описано три етапи, які проходить особистість під час формування етнокультурної компетентності, що умовно можливо співвіднести зі ступенями навчання

Біографії авторів

Сабіна Іванчук, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Іванчук Сабіна Айдинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро, Україна). E-mail: ivanchuk.sabina@gmail.com

Надія Георгян, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Георгян Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро, Україна). E-mail: georgayn1963@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01