ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЯК ОДНА З НЕОБХІДНИХ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

Автор(и)

  • Петро Тадеєв Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0002-2885-6674

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-105-1-173-185

Ключові слова:

дослідницька компетентність, дослідницькі вміння, практичні вміння, структура практичних умінь, види практичних умінь, практична діяльність, формування практичних умінь, Стандарт спеціалізованої освіти наукового спрямування

Анотація

У статті виокремлено основні види та детально схарактеризовано зміст дослідницьких компетентностей, які мають бути реалізовані в рамках Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування (ССОНС). Досліджено зв'язок між цими дослідницькими компетентностями та дослідницькими вміннями. Схарактеризовано основні підходи до класифікації дослідницьких умінь та запропоновано авторське визначення практичних дослідницьких умінь. Описано структуру практичних умінь учнів наукових ліцеїв, яка включає наступні компоненти: пізнавальний компонент, діяльнісний компонент, середовищний компонент та особистісний компонент. Проведено розгорнутий аналіз кожного компонента практичних умінь, якими повинні володіти учні наукових ліцеїв. Виокремлено чотири види практичних умінь здобувачів освіти наукових ліцеїв: процедурні та маніпулятивні вміння; спостережувальні вміння, зображувальні вміння, узагальнюючі та інтерпретаційні вміння, кожен з яких поділено на низку підвидів. В основу такої класифікації взято той факт, що переважно практичні вміння формуються за допомогою емпіричних знань. При аналізі змісту кожного з п’яти видів дослідницьких компетентностей встановлено, що у змісті цих компетентностей можна виокремити основні види практичних умінь. Виявлено окремі види практичних умінь, які не є складовими дослідницьких компетентностей, задекларованих в даному Стандарті. Оскільки формування практичних умінь учнів наукових ліцеїв здійснюється в процесі практичної діяльності, то проведено аналіз цього виду діяльності як важливої складової дослідницької діяльності. Схарактеризовано два види практичної діяльності учнів наукових ліцеїв: основна діяльність та безпосередньо пов’язана діяльність і встановлено суттєві відмінності між ними. Підтверджено тезу про те, що ефективна практична діяльність учнів наукових ліцеїв неможлива без взаємозв’язку між науковими ідеями, які вони використовують при своїх спостереженнях (brains-on) та тим, що вони бачать і з чим працюють (hands-on). При цьому, така діяльність буде максимально ефективною, якщо такий зв'язок буде особливо тісним.

Біографія автора

Петро Тадеєв, Національний університет водного господарства та природокористування

Тадеєв Петро Олександрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна), головний науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України (м. Київ, Україна). E-mail: ptadeyev@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-03