ВЕКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРЕМІЩЕНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-105-1-203-214

Ключові слова:

переміщені університети, вектори трансформації, навчальний, науковий та маркетинговий блоки, рівні університету, модельні фактори, ранги, кафедра

Анотація

У статті з метою визначення перспективних векторів та підходів до системної трансформації переміщених університетів у форматі сучасних викликів було здійснено ранжування та аналіз на рівні 2 переміщених університетів за 4 рівнями структурної організації закладів та 6 ключовими векторами моделі. Предметом дослідження є фактори трансформації навчального процесу та роль кафедри в університетському середовищі на основі наскрізної координації. Дослідження виконано в рамках розробки стратегії інноваційного розвитку кафедри агрономії та лісового господарства Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (СНУ/EUNU). Об’єктом дослідження є фактори побудови цілісних систем за модульним принципом. Встановлено, що кількість формальних рангових оцінок в освітньому блоці становить 28,5%, у науковому – 53,3%, у маркетинговому – 70%. У навчальному блоці виділяють рівень університету і кафедри, а в науковому і маркетинговому – університету. На консолідованому рівні рейтингу за 3 блоками сформовано робочу модель із виділенням провідної ролі університету та кафедри. Враховується, що функціонування університету як системи вимагає ефективності всіх залучених підрозділів на основі наскрізної координації. У цьому сенсі аграрним університетам пропонується перефразувати тезу про «точне землеробство» на тезу про «точне навчання» або ефективний трансфер. Під час трансформації переміщених університетів за освітньою програмою «Агрономія» наголошується на актуальності та адекватності. Специфіка полягає в тому, що при побудові університетів як системи функціональність забезпечується за багатофакторними схемами та міждисциплінарністю через конвергентні технології, алгоритмізацію, коучинг та рішення, подібні до модульного принципу побудови цілісних систем. Апробація на кафедрі, конференціях та тренінгах підтвердила позитивне сприйняття викладачами, науковцями та студентами актуальності завдань та підходів до їх вирішення.

Біографія автора

Віктор Тимчук, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля

Тимчук Віктор Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри агрономії та лісівництва Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (м. Київ, Україна). Е-mail: syrgis@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-03