ВИХОВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА

Автор(и)

  • Олена Акімова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-0776-1908

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-107-3-6-14

Ключові слова:

інформаційна культура, інформаційна грамотність виховання, інклюзивний простір, майбутні педагогічні фахівці

Анотація

У статті схарактеризовано теоретичні аспекти напрямів виховання у ході формування здатності до реалізації засад інформаційної культури в інклюзивному просторі у майбутніх фахівців галузі Освіта / Педагогіка. Узагальнено зміст поняття «інформаційна культура», яку визначають як: якісну характеристику функціонування особистості в площині отримання, передачі, зберігання та уживання інформації, в якій ключовими виступають моральні ціннісні орієнтири; ступінь знань для орієнтування в інформаційному просторі та здатності до співпраці в цифровій площині; рівень задоволеності особистості в інформаційній комунікації, ефективності продукування, збору, зберігання, аналізу, передачі і уживання інформації для забезпечення цілісного бачення світу, формування відповідного світогляду, прогнозування результатів прийнятих рішень. Визначено інтегральні складові елементи реалізації засад інформаційної культури в інклюзивному просторі, що включають формування інформаційної грамотності засобами аудіовізуальної, логічної, понятійно-термінологічної, технологічної, комунікаційної культур. Схарактеризовано аспекти виховання здатності до реалізації норм інформаційної культури в інклюзивному просторі через функції: світоглядну, передбачає формування сприйняття інформаційної картини виховного процесу із включенням норм та принципів інклюзії; регулятивну, передбачає включення в фахову підготовку інклюзивних норм та правил із використанням платформ та засобів інформаційних технологій; пізнавальну, передбачає виховання системи переконань на засадах здобутих знань майбутніх фахівців про зміст інклюзії; комунікативну, передбачає включення засад інформаційної культури в вибір комунікативної стратегії; ціннісну, передбачає продукування особистого виховного розуміння ролі інформаційної культури в створенні інклюзивного простору.

Біографія автора

Олена Акімова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Акімова Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: elenkaakimova@ukr.net

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-22