ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ STEAM-ОСВІТИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ SOFT SKILLS У СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-107-3-67-81

Ключові слова:

STEM/STEАM-освіта, soft skills і STEM-компетентності, STEАM-викладач

Анотація

У статті розкрито теоретико-методичні аспекти steam-освіти та їх роль у формуванні soft skills у студентів вищої школи; охарактеризовано підходи, які застосовуються на практиці у процесі формування soft skills у студентів вищої школи: трансдисциплінарний, міждсциплінарний, інтеграційний підходи. Інтегрований підхід до навчання у форматі STEAM-освіти усуває розрив між теоретичними знаннями та їх практичним використанням; трансдисциплінарність, за Піаже, як нова галузь знань, найвищий рівень міждисциплінарних взаємозв'язків, які стирають будь-які грані між дисциплінами у процесі наукових досліджень, може розширити обрії пізнання через мистецтво. У контексті міждисциплінарного підходу до освіти та навчання: переплетення дисциплін і підходів – це хороший спосіб бачити речі по-іншому і діяти по-іншому, спираючись на численні приклади в науці й практиці. Зазначено, що упровадження STEAM у вищу освіту відкриває широкі можливості впливу на підготовку інноваційних фахівців водночас на професійному та особистісному рівнях. Особливу увагу приділено як розумінню теоретичних основ STEAM-освіти, так і готовності викладачів до викладання і мотивації студентів. Пропонується викладачам розробити вибіркові дисципліни або елективні навчальні курси у вигляді презентацій на засадах STEAM-освіти. Подано STEM/STEАM-освіту як інструмент трансформації сучасної вищої освіти; наголошено на привабливості STEAM-освіти, взаємодоповнені soft skills і STEM-компетентностей; доведено актуальність і практичну цінність soft skills у студентів для їхньої майбутньої професійної діяльності. Автором наведено приклади практичного застосування STEM/STEАM-підходів у процесі формування soft skills у студентів вищої освіти на прикладі фахових дисциплін. Креативне, аналітичне, творче, інноваційне мислення, вміння працювати над проєктами в команді, інформаційна грамотність і навички ефективного використання ІКТ – ось неповний перелік soft skills сучасного студента. Запропоновано ввести в освітньо-професійні програми різних спеціальностей інноваційну педагогіку, яка має систему поглядів та ціннісні орієнтації суб'єктів освітнього процесу; враховувати теоретико-методичні аспекти STEM/STEАM-освіти та їх роль у формуванні soft skills у студентів вищої школи та підвищенні кваліфікації викладачів; розробляти автономні модулі здобуття м'яких навичок у поєднанні зі STEM-компетентностями; враховувати потреби стейкхолдерів шляхом розвитку навичок, необхідних на робочому місці; переорієнтувати вищу освіту на розвиток у студентів «soft skills» як вирішення проблеми успішності в майбутній професійній діяльності випускників.

Біографія автора

Ольга Лучанінова, Український державний університет науки і технологій

Лучанінова Ольга Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерної педагогіки Українського державного університету науки і технологій (ННІ «Інститут промислових і бізнес технологій») (м. Дніпро, Україна). E-mail: 2017olgapetrovna@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-23