ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Максим Роганов Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-2153-6854
  • Максим Роганов Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0001-6488-8692

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-107-3-92-102

Ключові слова:

інформаційно-технологічна компетентність, учитель інформатики, інформаційно-комунікаційні технології, професійна підготовка

Анотація

У статті розглянута проблема формування інформаційно-технологічної компетентності майбутніх учителів інформатики в контексті сучасних викликів суспільства і процесі їх професійної підготовки; констатується, що модернізація вищої педагогічної освіти вимагає зміни вимог до професійної діяльності вчителя через важливий напрям модернізації нової української школи – інформатизацію, адже впровадження комп'ютерних технологій у систему роботи школи потребує наявності професійної інформаційно-технологічної компетентності у педагогічних кадрів і, зокрема, вчителів інформатики, що актуалізує проблему професійної інформаційно-технологічної підготовки вчителя інформатики у контексті трансформаційних змін сучасної вищої педагогічної освіти.

Обґрунтовано педагогічні умови, що забезпечують ефективне формування інформаційно-технологічної компетентності майбутнього учителя інформатики: спрямованість змісту теорії і практики підготовки майбутніх учителів інформатики на формування мотивації до такого процесу; створення сучасного освітньо-інформаційного середовища на основі традиційних і інноваційних форм і методів проведення аудиторних, позааудиторних занять і самостійної роботи. Під професійною інформаційно-технологічною компетентністю майбутнього вчителя інформатики розуміється його здатність (готовність) вирішувати професійні інформаційно-технологічні завдання; сукупність даних завдань визначається сучасними напрямами професійної інформаційно-технологічної діяльності сучасного вчителя інформатики. Зазначено, що інформаційно-технологічна компетентність сучасного вчителя інформатики передбачає вміння вирішувати такі професійні завдання: професійні завдання у галузі педагогічного менеджменту (завдання організаційного, адміністративного, комунікаційного, гностичного характеру), що визначаються інформаційно-технологічною діяльністю в рамках шкільного інформаційного простору; професійні базові педагогічні завдання, які визначаються інформаційно-технологічною діяльністю, пов'язаною з організацією навчання учнів загальної школи з використанням комп'ютерних технологій; професійні завдання, пов'язані з навчанням інформаційних технологій та інформатики учнів середньої школи, а також з реалізацією напряму інформаційно-технологічної діяльності вчителя інформатики, що визначається новими державними освітніми стандартами.

Робиться висновок, що інформаційно-технологічна компетентність вчителя інформатики визначає його здатність вирішувати професійні завдання у ситуаціях безпосередньої педагогічної діяльності та передбачає наявність дидактичних знань та умінь ефективно використовувати сучасні технічні засоби та комп'ютерні технології для досягнення цілей середньої шкільної освіти, зокрема: варіативне використання способів роботи з електронними джерелами інформації під час вирішення завдань професійного зростання; самостійне вивчення нових програмних продуктів, визначення доцільності їх використання під час вирішення завдань професійного зростання; комплексна взаємодія зі службами та ресурсами Інтернету для реалізації професійного розвитку; реалізація інформаційного пошуку, використання ресурсів Інтернету в самоосвітній діяльності; варіативне використання стандартних програмних засобів для оформлення результатів самоосвітньої діяльності.

Біографії авторів

Максим Роганов, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Роганов Максим Львович – кандидат технічних наук, доцент кафедри математики і фізики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: maxmar1@ukr.net

Максим Роганов, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Роганов Максим Максимович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна).
E-mail: maxipro1987@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-23