КУЛЬТУРНО-ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • Марина Роганова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0003-3616-2282
  • Сейфулла Рашидов Ізмаїльський державний гуманітарний університет https://orcid.org/0000-0002-0289-8390
  • Світлана Рашидова Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0002-2573-4276

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-107-3-103-113

Ключові слова:

культурно-духовні цінності, виховання, майбутній педагог, ціннісно-смислові орієнтири, педагогічна освіта

Анотація

В статті розкривається проблема формування майбутніх педагогів з позицій аксіологічного та гуманістичного підходів, які визначають виховання дієвим засобом відродження національної культури, сприяння соціалізації, самоорганізації та особистої відповідальності; закладають основи для майбутніх педагогів бути гарантами громадянського миру, відновлення моральності, соціального захисту та охорони дитинства, демонструвати шлях до відкритого, демократичного суспільства.

Визначено напрями вдосконалення вищої педагогічної освіти в контексті культурно-духовних цінностей виховання, серед яких – виховання педагога-гуманіста, професіонала, дослідника, громадянина, здатного до ефективного вирішення завдань навчання та виховання учнів у всіх ланках освітньої системи.

На основі міждисциплінарного підходу визначено виховні функції педагогічної освіти та підвищення статусу виховання, що передбачає: освоєння цінностей моральної, громадянської, духовної культури суспільства, людства, вироблення власного ставлення до них; розвиток ціннісно-смислового ставлення до професії педагога та актуалізація потреби створити себе як педагога й як особистість; освоєння педагогічних цінностей, ідей як частини гуманітарної культури, загальнолюдських цінностей та формування педагогічного світогляду; формування громадянських позицій особистості, досвіду захисту своїх прав та дотримання законів демократичного суспільства; розвиток інтелектуально-особистісного потенціалу студентів, їх здібностей та інтересів; розвиток духовно-моральної свободи особистості, здатності будувати власне життя за законами гуманності.

У висновку підкреслюється, що культурно-духовні цінності педагога, які виступають механізмами виховання, визначають гуманістичну позицію по відношенню до дітей, позитивне ставлення до педагогічної діяльності, потребу в особистісній та професійній самореалізації, духовно-моральні потреби (пошук сенсу життя, милосердя, здатність допомагати людям), здатність працювати в діалогових формах.

Біографії авторів

Марина Роганова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Роганова Марина Вікторівна – завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна). E-mail: marinavik@ukr.net

Сейфулла Рашидов, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Рашидов Сейфулла Фейзуллайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету (м. Ізмаїл, Україна).
E-mail: seifulla.rashydov@gmail.com

Світлана Рашидова, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Рашидова Світлана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Київ, Україна). E-mail: svetlana101068@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-23