ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У СВІТЛІ ЗНАННЯ, РИТОРИЧНИХ ОБРАЗІВ ЧАСУ ТА ОПАНУВАННЯ ВЛАСНОГО МАЙБУТНЬОГО. ЧАСТИНА II. ОРАТОРИКА – КОНФЛІКТНИЙ СВІТ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ – СВІТ ПРОМОВ І ПРОБЛЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-107-3-114-147

Ключові слова:

духовність, особистість, дух, освіта, навчання, виховання, смисл, цінності, чесноти, комунікація, діяльність, час, майбуття, прогнозування, проєкт, консультант, аналітик, експерт, виконавець, управлінець, самосвідомість, мова, практична риторика, риторична «аксіоматика Арістотеля», управління, влада, держава, ораторика, законодавча, виконавча, судова влада, президент, конституція, конфлікт, проблема, проблематизація, класифікація, промова

Анотація

Стаття – друга з двох частин нового авторського дослідження, присвяченого проблемі духовності в її філософському, освітньому, комунікативному, риторичному та управлінському вимірах. Воно продовжує двадцятирічну серію публікацій автора з питань духовності, освіти, комунікативних засад управління і влади, а також риторичної класифікації промов і проблем. Акцент зроблено на власне риторичних засадах розподілу державної влади, фундаментальних конфліктах в галузі державного управління та відповідних способах мирної комунікації з владою, а разом із тим на їхньому освітньому і духовному вимірах. З урахуванням і на тлі окресленої проблематики представлено аналіз основних напрямів проблематизації мислення і мовлення. У статті використано матеріали лекційного курсу автора «Практична риторика і управління комунікацією». У Преамбулі другої частини статті окреслено нове для цього дослідження, проте тісно пов’язане з попереднім коло проблем, що по-своєму визначають спілкування особистості з її майбутнім. В розділі I представлено часові образи влади, риторичний розподіл владних повноважень та види конфліктів між громадянами і державою як обов’язковий предмет громадянської освіти особистості в демократичній державі. В розділі II визначено феномен проблемності, представлено напрями і способи проблематизації життя, часові образи проблем та їхню риторичну класифікацію в узгодженні з риторичною класифікацією промов. Проблемне поле буття ідентифіковане як простір неперервної освіти особистості на шляху до власної справжності. В Епілогу визначено напрями майбутніх досліджень.

Біографія автора

Юрій Сватко, Національний університ «Києво-Могилянська академія»

Сватко Юрій Іванович – доктор філологічних наук, професор.
Професор кафедри філософії та релігієзнавства, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність і взаєморозуміння між народами» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна). E-mail: unsvat@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-23