ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФАХОВИХ МЕТОДИК В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-105-1-6-13

Ключові слова:

мультидисциплінарний підхід, технологія, педагогічна технологія, освітньо-виховний процес, заклад дошкільної освіти

Анотація

У статті обґрунтована необхідність застосування мультидисциплінарних технологій фахових методик в освітньо-виховному процесі закладів дошкільної освіти. Подано аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане вирішення проблеми впровадження освітніх технологій. Схарактеризовано вимоги сучасних законодавчих документів щодо означеної проблеми. Проаналізовано провідні дефініції дослідження з точки зору світових і вітчизняних науковців, а саме, технологія, педагогічна технологія, мультидисциплінарний підхід. Запропоновано обґрунтування позицій прихильників і супротивників теорії існування педагогічної технології як інструменту навчання і виховання, яким можуть оволодіти педагоги. Подана точка зору сучасних дослідників щодо переваг використання мультидисциплінарного підходу. Деталізовано особливості та показники застосування мультидисциплінарного підходу. Акцентовано увагу на основних критеріях, за якими має розроблятись педагогічна технологія. Доведена необхідність збереження морального аспекту будь-якої технології, її валеологічної обґрунтованості, духовної екологічності. Конкретизована сутність застосування проєктної технології та технології здоров’ятворення. Проаналізовані складові здоров’ятворювальної технології, а саме здоров’язбережувальні, здоров’яформувальні та здоров’ярозвивальні технології. У підсумку наголошено на необхідності підвищення рівня педагогічної майстерності, творчості та професійної компетентності дошкільних фахівців при впровадженні мультидисциплінарних технологій фахових методик в освітньо-виховний процес закладів дошкільної освіти.

Біографія автора

Оксана Алєко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Алєко Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро, Україна). E-mail: aleko.oksana@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31