ВПЛИВ КЛІПОВОГО МИСЛЕННЯ НА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-105-1-45-57

Ключові слова:

цифрове покоління, кліпове мислення, особливості сучасної молоді, наслідки інформаційної революції

Анотація

Визначені наслідки змін у цифровому поколінні порівняно з їх попередниками та зроблена спроба спрогнозувати розвиток інформаційної планетарної цивілізації з урахуванням цих змін. Проаналізовані основні наслідки інформаційної революції для цифрового покоління (кліповість мислення, багатозадачність тощо). Відзначається, що кліповість мислення є відповіддю свідомості сучасної людини на значне збільшення потоку інформації. Відзначається зниження порогу критичного мислення у сучасних школярів та студентів, послаблення у них відповідальності за свої дії, їх розсіяність, гіперактивність, дефіцит уваги та перевага візуальних символів перед логікою та заглибленню в текст, тотальне небажання щось запам’ятовувати. Найбільша загроза, на думку авторів, криється у поступовому втрачанні духовних основ, духовного стрижня, що закладений в «довгих» текстах. На основі аналізу визначені властивості мислення людини, яка активно користується соціальними мережами: фрагментарність, кліповість, одномірність, нездатність до самостійного мислення, відсутність довгострокової пам’яті, зниження глибини розуміння інформації та здатності концентруватися на конкретному об’єкті, космополітичність, істеричність, знижена здатність до співпереживання іншим, підвищена егоцентричність, втрачені навички соціалізації. Проаналізовані можливі наслідки для людства функціонування феномену кліпового мислення: криза вербального тексту (словесний друкований текст у ХХІ ст. буде витіснений образними візуальними повідомленнями). Як альтернативу дослідники пропонують впровадження у навчальний процес так званих креолізованих текстів фактура яких складається з двох негомогенних частин: вербальної та невербальної; зміна традиційної соціалізації на кіберсоціалізацію цифрових, наслідки якої мають як позитивний (конструктивне використання ресурсів та можливостей кіберпростору для задоволення численних потреб особистості, більш раннє включення молоді в соціальну діяльність), так і негативний характер (формування залежності від кіберпростору та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій). Наголошено на тому, що основним шляхом розвитку мислення цифрових стане гармонійне поєднання кліпового і понятійного мислення. Відзначається, що чи не найнебезпечнішою тенденцією розвитку кліпового мислення цифрових є втрата людиною здатності осмислювати і створювати нове та схильність до плагіату.

Біографії авторів

Євгеній Зеленов, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Зеленов Євгеній Анатолійович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Київ, Україна). E-mail: zele18@snu.edu.ua

Наталія Сідаш, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Сідаш Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Київ, Україна). E-mail: sidash@snu.edu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31