ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗФПО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-105-1-68-80

Ключові слова:

соціальна компетентність, самоорганізація, дослідження, тестування

Анотація

В теперішній час при підготовці спеціалістів економічних спеціальностей все більш актуальним стає не тільки формування фахових hard skills, а і забезпечення підготовки спеціаліста з розвинутими soft skills. Велику частину soft skills можна забезпечити, якщо формувати у спеціалістів емоційні, соціальні та лідерські якості, що в сукупності забезпечують соціальну компетентність. В статті проведено теоретичне дослідження поглядів закордонних та вітчизняних науковців у сфері філософії, психології, соціології, суспільствознавства на формування поняття «соціальна компетентність», визначено її складові компоненти. Практичне визначення соціальної компетентності відбувається здебільше емпіричним шляхом. Нами запропоновано інструмент дослідження соціальної компетентності в групах середньої численності відповідно до теоретичного визначення цього поняття. В статті представлено обґрунтування та опис практичного дослідження соціальної компетентності. Наше дослідження проведено на студентах економічної спеціальності закладу передвищої професійної освіти (ЗФПО). Вибірка досліджуваних складається з юнаків та дівчат, студентів від 1 до 3 курсів. Проведено кількісний та якісний – статистичний, дескриптивний та кореляційний аналізи. Для зручності сприйняття результати представлено у візуальній формі. За допомогою кількісного аналізу всі респонденти були розподілені за рівнями сформованості соціальної компетентності. Якісні методи обробки допомогли визначити чинники, що впливають на формування та вдосконалення соціальної компетентності. У статті визначено гендерні відмінності соціальної компетентності в групі студентів.

На основі проведеного дослідження запропоновані й логічно обґрунтовані напрями проведення корекційної роботи у вигляді групових тренінгів.

Біографії авторів

Юрій Ївженко, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Ївженко Юрій Васильович – кандидат педагогічних наук, старший науковець, завідувач сектору відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна).
E-mail: metody@ukr.net

Емілія Воронцова, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Воронцова Емілія Валеріївна – науковий співробітник відділу проєктної діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна). E-mail: amelyvo@ukr.net

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01