ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-105-1-102-112

Ключові слова:

соціальна робота з людьми похилого віку, соціально-економічний захист, державна політика щодо осіб похилого віку, соціальне обслуговування, соціалізація осіб похилого віку

Анотація

У статті розглянуто питання сучасних форм і напрямів соціальної роботи з людьми похилого віку, що сприяють удосконаленню системи соціального захисту населення в Україні та її гармонізації з європейським законодавством. Проаналізовано останні наукові дослідження, присвячені проблемам та особливостям людей похилого віку і специфіки соціальної роботи, питанням організації соціально-педагогічної підтримки людей похилого віку. Показано необхідність приділення уваги соціально-економічному захисту особи похилого віку, що виражено у наданні різноманітних видів матеріальних та натуральних допомог, а також розкрито роль культурного і духовного розвитку людини. Розглянуто загальні основи державної політики щодо осіб похилого віку, визначені постановами Генеральної Асамблеї ООН та загальними основами державної політики щодо осіб похилого віку, визначеними Конституцією України. Визначено поняття соціального обслуговування та соціального обслуговування осіб літнього віку, а також види послуг у межах соціального обслуговування. Описано основні завдання соціального обслуговування людей похилого віку в Україні. Схарактеризовано головні цілі соціальної реабілітації людей похилого віку, а також умови, необхідні для соціалізації та ресоціалізації у суспільстві, поновлення їх суспільного статусу та спроможності до індивідуальної соціальної та сімейно-побутової діяльності. Виокремлено 3 моделі соціального обслуговування осіб літнього віку в Україні: стаціонарна, напівстаціонарна, нестаціонарна. Надано характеристику термінової одноразової допомоги для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Виділено інституції та заклади, що займаються підтримкою осіб літнього віку в Україні. Розглянуто типологізацію напрямів соціальної роботи в громаді з громадянами літнього віку. Намічені перспективні напрями роботи з оновлення, вдосконалення й адаптації чинного законодавства відповідно до європейських стандартів і впровадження новітніх методик і технологій роботи з людьми «третього віку».

Біографії авторів

Олександр Кузнецов , ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Кузнецов Олександр Володимирович – здобувач магістерського рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро, Україна). E-mail: yaroslavspivak777@gmail.com

Ярослав Співак, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Співак Ярослав Олегович – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро,  Україна). E-mail: yaroslavspivak777@gmail.com

Людмила Співак , ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Співак Людмила Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро, Україна). E-mail: spivakddpu7@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01