ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ

Автор(и)

  • Оксана Олексієнко Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0002-8625-7936

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-105-1-113-121

Ключові слова:

відповідальність, професійна відповідальність педагога, професійна компетентність, компетентнісний підхід, відповідальна поведінка, обов’язок, якість освіти

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей формування відповідальності як складової професійної компетентності майбутніх викладачів у закладах вищої освіти. Автор обґрунтував важливість і значення відповідальності у структурі особистих і професійних якостей викладача, яка має прямий вплив на якість навчального процесу та отримання студентами якісної освіти. У статті розглянуто етимологію поняття «відповідальність», розкрито сутність поняття, проаналізовано основні теорії феномену «відповідальності» та теоретичні основи відповідальності як складової професійної компетентності майбутніх викладачів. Автором досліджено структуру професійної відповідальності педагога та виділено її основні складові. В статті розглянуто ключові аспекти, що впливають на формування відповідальності, такі як особистісні характеристики, професійна підготовка та морально-етичні стандарти. За результатами експериментального дослідження рівня сформованості відповідальності майбутнього викладача, автором було запропоновано практичні рекомендації для виховання відповідальності у майбутніх викладачів в закладі вищої освіти. Вивчення даної проблеми спонукає до усвідомлення важливості відповідальності у викладацькій професії. Запропоновані практичні методи та стратегії для ефективного формування цієї компетенції у майбутніх викладачів можуть сприяти підвищенню якості освіти, виховання та професійного розвитку майбутніх фахівців.

Біографія автора

Оксана Олексієнко, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Олексієнко Оксана Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Київ, Україна). E-mail: ok228b@ukr.net

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-02