РОЗВИТОК ОПЕРАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛІЦЕЇСТІВ У СТРУКТУРІ ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Марія Тадеєва Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України https://orcid.org/0000-0002-3853-3668

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-105-1-186-202

Ключові слова:

дослідницька діяльність, операційні здібності, операційні вміння, учні наукових ліцеїв, середня спеціалізована освіта наукового спрямування

Анотація

У статті розглянуто розвиток операційних здібностей учнів наукових ліцеїв у процесі їхньої дослідницької діяльності. Ключовим моментом у розвитку цих здібностей є операційні механізми, поява яких кардинально змінює процеси мислення й створює умови для системної взаємодії функціональних, операційних і регулюючих дій, що проявляються у збільшенні ефективності запам’ятовування та збереження різного типу матеріалів. Операційні й регулюючі механізми тонко пристосовуються до вимог певного рівня при переході загальних здібностей у спеціальні у процесі дослідницької діяльності ліцеїстів. Кожна спеціальна здібність має свою структуру, провідними компонентами якої є особливості розвитку загальних здібностей, які трансформуються під впливом пошукової діяльності. На прикладі дослідження провідних властивостей мовних та літературних операційних здібностей учнів наукових ліцеїв визначено такі їх особливості, як наявність творчої уяви і мислення; яскраві і наочні образи пам’яті; високо розвинені естетичні цінності; відчуття мови й лінгвістичні здібності. Виявлено, що набуті у процесі дослідницької діяльності операційні здібності ліцеїстів лінгвістичного спрямування проявляються у їхній здатності творчо мислити; знаходити, відбирати, класифікувати та інтерпретувати інформацію з різних джерел, включаючи електронні; створювати проєкти у формі усних та письмових навчально-наукових текстів на основі вмінь і навичок враховувати структурно-смислові, жанрово-композиційні та мовно- стилістичні особливості їх конструювання. Встановлено, що основними показниками високо розвинених операційних здібностей учнів наукових ліцеїв є такі, як гнучкість (рухливість) розумових процесів, що пов’язана зі зміною аспектів розгляду предметів і явищ; темп розвитку розумових процесів, необхідних для узагальнення принципів вирішення проблеми; швидкість протікання розумових процесів; самостійність у прийнятті рішення; широта охоплення спектру питань у різних сферах; глибина при розкритті сутності явищ; послідовність думки; критичність суджень щодо сильних і слабких сторін мислення. Визначено, що операційні здібності дозволяють ліцеїстам осмислювати матеріал з метою не тільки його запам’ятовування, а й збереження та відтворення.

Біографія автора

Марія Тадеєва, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України

Тадеєва Марія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України (м. Київ, Україна), професор кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна). E-mail: mtadeyeva@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-03