ФОРМУВАННЯ ПОЛІПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Людмила Цибулько ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0003-1201-3215
  • Сергій Тасиць ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

DOI:

https://doi.org/10.33216/2220-6310/2023-105-1-215-225

Ключові слова:

професійна підготовка, менеджер-економіст, мобільність, професійна мобільність, поліпрофесійна мобільність, компетентність

Анотація

У статті розглядається проблема поліпрофесійної мобільності студентів вищих навчальних закладів майбутніх менеджерів за умов євроінтеграції; показано роль мобільності сучасних фахівців в умовах швидких соціально-економічних змін; розглянуто види мобільності (професійна, соціальна, академічна, міжнародна).

Констатується, що тенденції розвитку вищої освіти в сучасних умовах викликають необхідність переходу від «монопрофесійної до поліпрофесійної підготовки», що передбачає насамперед формування готовності до руйнування професійних стереотипів, що забезпечить студентам входження до різних професій та відповідних соціальних груп; набуття такого досвіду дозволить ще на етапі професійної підготовки розвивати здатність до професійної діяльності в умовах соціально-економічної трансформації.

Дано визначення поліпрофесійної мобільності майбутнього спеціаліста як якість особистості, що забезпечує внутрішній механізм розвитку людини; діяльність людини, детерміновану подіями, що змінюють середу, результатом якої виступає самореалізація людини в професії та житті; процес перетворення людиною самого себе та навколишнього її професійного та життєвого середовища; на підставі компетентного підходу визначено складові поліпрофесійної мобільності через розвиток певних компетенцій: соціально-комунікативних, освітніх, загальнонаукових, ціннісно-смислових, загальнокультурних, що забезпечують готовність майбутніх спеціалістів до суспільно схваленої продуктивної діяльності та сприяють усвідомленню необхідності безперервної мотивації; всього життя, визначення цінностей, необхідних для того, щоб жити в умовах складного демократичного суспільства, оволодіння високим рівнем педагогічної культури.

Біографії авторів

Людмила Цибулько, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Цибулько Людмила Григорівна – доктор педагогічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро, Україна). E-mail: luda.czibulcko@gmail.com

Сергій Тасиць, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Тасиць Сергій Олександрович – аспірант першого року навчання кафедри теорії і практики технологічної та професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро, Україна). E-mail:  tasits.s.a@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-03